CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID >Publikationer > rapporter

Here 329 CID reports from 1996 to 2005 are listed, in principle the later the higher number and higher in the list.

CID-329

Sundblad, Yngve: Centre for user-oriented IT Design - Final Report on the 10 years 1995-2005 (1.0 MB), CID Technical Report December 2005.
.

CID-328

Westerlund, Bo: Stuck in a material - or why design research about design processes can be useful. (256 kB), Proceedings of ERA-05 Joining forces conference, Helsinki September 2005.

CID-327

Westerlund, Bo, Lindquist, Sinna: Reality based video-prototyping. Video published in the proceedings of ECSCW'05 in Paris.,September 2005. (QuickTime movie, 27MB !, opens in a new window with short description.)

CID-326

Westerlund, B., Lindquist, S., Sundblad, Y. : interLiving; a multi-disciplinary cooperative design approach. In CHI 2004 Workshop on Exploring the Relationship between Design and HCI, ACM, Vienna, April 2004., 3pp.

CID-325

Räsänen, Minna, Thuresson, Björn & Wiberg, Anders: Samhörighet på distans, slutrapport från ett forskningsprojekt om videomedierad kommunikation på en distribuerad arbetsplats (1.9MB), Technical report CID/KTH, Stockholm, September 2005, 38 pp.

CID-324

Sundblad, Yngve (editor): Three-year report on the SSF-funded programme DAPHNE: Digital And PHysical interaction and Experience (832kB), Technical report CID/KTH - ICELab/SICS, Stockholm, October 2005, 25 pp.

CID-323

Sandor, Ovidiu, Bogdan, Cristian & Groth, Kristina: Cooperative Learning through ICT: the Case of the Swedish Teachers Abroad, Proceedings of EISTA 2005, 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, Orlando, Florida, July 2005

CID-322

Thorén, Claes, Walldius, Åke & Sundblad, Yngve: Utredning av möjligheten att föra in användbarhetskrav i Statskontorets ramavtal (968kB), Technical report Statskontoret-CID, December 2005, 19 pp.

CID-321

Walldius, Åke, Sundblad, Yngve & Borning, Alan: A First Analysis of the UsersAward Programme from a Value Sensitive Design Perspective, Proceedings of the Fourth Decennial Aarhus Conference - Critical Computing, Aarhus August 2005, 4 pp.

CID-320

Groth, Kicki, Bogdan, Cristian, Sandor, Ovidiu, Räsänen, Minna, Lindquist, Sinna & Lidskog T.: Creating a Space for Increased Community Feeling among Geographically distributed Teachers, Proceedings of the Fourth Decennial Aarhus Conference - Critical Computing, Aarhus August 2005, 4 pp.

CID-319

Baillie, Lynn, Philips, A., Roberts, Joi, Lindquist, Sinna & Sandor, Ovidiu: Come on Split! Tell us what you think!, Proceedings of the Fourth Decennial Aarhus Conference - Critical Computing, Aarhus August 2005, 4 pp.

CID-318

Nordström, Jesper: Running Man - An interactive installation and exploratory study of the aesthetic experience in interactive systems, Technical report TRITA-NA-E05184. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-317

Björklund, Christoffer: Arkitektur och användargränssnitt hos ögonstyrda tillämpningar , Technical report TRITA-NA-E05179. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-316

Ayata, Ibrahim: Kommunikation mellan mobiltelefoner och noder i IP-baserade nätverk, Technical report TRITA-NA-E05162. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-315

Hammarberg, Anna: Videoconference in the field -- a user oriented development of a video communication tool for field use, Technical report TRITA-NA-E05155. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-314

Jönsson, Erika: If Looks could kill - An evaqluation of Eye Tracking in Computer Games, Technical report TRITA-NA-E05125. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-313

Broms, Love: Awareness Aspects of the Remote Home , Technical report TRITA-NA-E05122. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-312

Nyman, Pontus: Distribuerat 3d-ljud i virtuella miljöer -- realistisk ljudsättning av avatarer, Technical report TRITA-NA-E05111. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-311

Pär Bäckström: Minnesspår och virtuella världar, Technical report TRITA-NA-E05100. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-310

Walldius, Åke & Sundblad, Yngve (editors): Proceedings of the UITQ 2005 workshop - User-driven IT Design and Quality Assurance, Technical report TRITA-NA-D0501, KTH, Stockholm, May 2005.

CID-309

Westerlund, Bo: Design space conceptual tool – grasping the design process, Published in Proceedings for ‘In the Making’, Nordes, the Nordic Design Research Conference, Copenhagen, Denmark, May 2005

CID-308

Räsänen, Minna & Lindquist, Sinna: Och du ska göra lite etno – Gestaltningar av etnografi inom MDI (186 kB), Nationell forskarkonferens för kulturstudier, Linköpings universitet Norrköping Campus, maj 2005

CID-307

Lindqvist Sinna: The researcher’s role at stake – The meeting between the objective researcher and the subjective individual, Teori möter verklighet - genusvetenskaplig konferens maj 2005, Malmö högskola, Konst kultur och kommunikation (K3), Malmö.

CID-306

Sjödin, Michaela: Ökad tillgänglighet genom testmetoder i MDI -- En användarstudie av plattformen Alfa, Technical report TRITA-NA-E05089. Masters Thesis, Stockholm University, 2005.

CID-305

Andersson, Ylva: D-bio -- standard eller undantag? Om digitala bions utveckling i Sverige, Technical report TRITA-NA-E05076. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-304

Linered, Ingela: Intervju som metod vid utveckling av IT-produkter för barn med hörselskador, Technical report TRITA-NA-E05065. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-303

Humble, Jan: Platform for Rapid prototyping of Computer Vision and Interaction , Technical report TRITA-NA-E05016. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-302

Roitto, Christina: A user-friendly interface for messages displayed on the TV screen, Technical report TRITA-NA-E05006. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2005.

CID-301

Taxén, Gustav & Frécon, Emanuel: The Extended Museum Visit: Documenting and Exhibiting Post-visit Learning Experiences, In J. Trant and D. Bearman (eds.). Museums and the Web 2005: Proceedings, Toronto: Archives & Museum Informatics. April 2005, Vancouver, Canada.

CID-300

Taxén, Gustav: Participatory Design in Museums - Visitor-oriented Perspectives on Exhibition Design (PDF, 17.8MB), Ph.D. thesis in human-computer interaction. TRITA-NA-0516, School of Computer Science and Communication, KTH, Stockholm, May 2005.

CID-299

Paulsson, Fredrik & Naeve, Ambjörn: VWE: a framework for modularized Virtual Learning Environments - Applying the Learning Object Concept to the VLE, ProLearn-iClass Thematic Workshop, Learning Objects in Context, Leuven, Belgium. March 2005.

CID-298

Gansved, Therese: Interaktiv informationsskylt för synskadade, Technical report TRITA-NA-E04139. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-297

Francke, Elin: Metoder för produktutveckling när användarna har dyslexi, Technical report TRITA-NA-E04137. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-296

Elmehed, Niklas: Sånger från spam - ett vetenskapligt konstprojekt, Technical report TRITA-NA-E04131. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-295

Dahlberg, Evguenia: Sfär. Närvaroupplevelse i virtuella världar, Technical report TRITA-NA-E04052. Masters Thesis, Stockholm University, 2004.

CID-294

Rydberg, Claes-Johan: Utvärdering av kommunikationsprotokoll för InterLiving-projektet, Technical report TRITA-NA-E04048. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-293

Widén, Jacob: Analys av stöd i en metadata editor för Resource Description Framework, Technical report TRITA-NA-E04031. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-292

Man, Silvia: Innovativ design - form och karaktär på mötessystem på distans, Technical report TRITA-NA-E04028. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-291

Moum, Åsa: Once upon a time - interactive storytelling in a context dependent mobile game, Technical report TRITA-NA-E04015. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2004.

CID-290

Axelsson, Maria: Framgångsfaktorer vid produktutveckling - Hur är lyckade webplatser utvecklade?, Technical report TRITA-NA-E04012. Masters Thesis, Stockholm University, 2004.

CID-289

Augustsson, Fredrik & Sandberg, Åke: Interactive Media in Swedish Organisations - In-house Production and Purchase of Internet and Multimedia Solutions in Swedish Firms and Government Agencies, Report KTH & National Institute of Health ALI 2004:9

CID-288

Söderberg, Johan: Att bygga byggnadedn - Förändringar av konstruktionsprocessen genom nya tillämpningar av IT, Technical report TRITA-NA-E03157. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2003.

CID-287

Fridman, Therese: Videokonferenser som alternativa mötesplatser, Technical report TRITA-NA-E03147. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2003.

CID-286

Amandusson Sarah: Auditory display and the VTK sonification toolkit, Technical report TRITA-NA-E03144. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2003.

CID-285

Råsten, Jennifer: Internet Café in Bosnia and Herzegovina, Technical report TRITA-NA-E03097. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2003.

CID-284

Torres, Guillermo: Research and applications of services in GPRS technology in the interLiving project, Technical report TRITA-NA-E02088. Masters Thesis, Stockholm University, 2002.

CID-283

Kjölberg, Jin: Känselgränssnitt i virtuella samarbetsapplikationer, Technical report TRITA-NA-E02007. Masters Thesis, Royal Institute of Technology, 2002.

CID-282

Fraser, M., Bowers, J., Brundell, P., O'Malley, C., Reeves, S., Benford, S.,
Ciolfi, L., Ferris, K., Gallagher, P., Hall, T., Bannon, L., Taxén, G., and
Hellström, S-O. Re-tracing the Past: Mixing Realities in Museum
Settings. In Proceedings of the First ACM Conference on Advances in Computer Entertainment (ACE 2004), ACM Press, April 2004.

CID-281

Sundblad, Y., Winberg, F., Lantz, A., Westerlund, B.: User Centred Interaction Design: a multidisciplinary project course. In CHI 2004 Workshop on Exploring the Relationship between Design and HCI, ACM, Vienna, April 2004.

CID-280

Winberg, F. & Bowers, J. Assembling the Senses: Towards the Design of Cooperative Interfaces for Visually Impaired Users (PDF, 548kB). In proceedings of CSCW November 2004, 10 pp.

CID-279

Naeve, A. & Nilsson, M. & Palmér, M. & Paulsson, F., Contributions to a Public e-Learning Platform – Infrastructure, Architecture, Frameworks and Tools, to be published in the International Journal of Learning Technology, October 2004,

CID-278


Nilsson, M. & Naeve, A. & Palmér, M., The Edutella P2P Network - Supporting Democratic E-Learning and Communities of Practice, in McGreal, R. (ed.), Online Education Using Learning Objects, Routledge-Falmer, New York, 2004, ISBN 0-415-33512-4

CID-277

Melander, O., Att bygga lärobjektstruktur med hjälp av resursarkiv – en fallstudie i matematik (Building learning object structure from resource archives – a case study within the field of mathematics), Masters thesis report, September 2004, CID/NADA/KTH.

CID-276


Enlund, L., Wahlin, J., Matematikprojekt för UR-barn, en studie hur man kan stödja matematiska lärprocesser med hjälp av datorn, Masters thesis report, September 2004, CID/NADA/KTH

CID-275

Predonescu, I., Bookmarks and Content in a Concept Browser,
Masters thesis report, September 2004, CID/NADA/KTH.

CID-274

Sjöberg, P., Translating QEL to SQL,
Masters thesis report, August 2004, CID/NADA/KTH.

CID-273

Naeve, A. & Nilsson, M., ICT-enhanced Mathematics Education within the Framework of a Knowledge Manifold, Proceeedings of the 10th International Congress of Mathematics Education (ICME), Copenhagen, Denmark, July 4-11, 2004

CID-272

Sinna Lindqvist, Bo Westerlund.(2004) Artefacts for understanding (pdf 784kb) in Working Papers in Art and Design, Vol 3. ISSN 1456-4917.

CID-271

Nilsson, M., Naeve, A., On designing a global infrastructure for content sharing in mathematics education, Proceedings of the 10:th International Congress on Mathematics Education (ICME), Copenhagen, Denmark, July 4-11, 2004

CID-269

Palmér, M. & Naeve, A. & Paulsson, F., The SCAM-framework – helping applications to store and access metadata on the semantic web, Proceedings of the First European Semantic Web Symposium (ESWC 2004), Heraklion, Greece, May, 2004, Springer, ISBN 3-540-21999-4

CID-268

Walldius, Åke, Use stories as a way to turn pattern sequences into small, practical languages, Proc. HCHI Patterns workshop, CHI 2004 Conference,Vienna, April 25-29 2004.

CID-267

Pamucki, A., Outer Join in Edutella, Masters thesis report, March 2004, CID/NADA/KTH.

CID-266

Fraser M., Stanton, D., Ng, K. H., Benford, S., O'Malley, C., Bowers,
J., Taxén, G., Ferris, K., Hindmarsh, J. Assembling History:
Achieving Coherent Experiences with Diverse Technologies. Proceedings
of ECSCW 2003, September 14-18 2003, 179-198.

CID-265

Walldius, Åke: Patterns can bring in knowledgeable users into the software development cycle, Position paper, Pattern Language workshop, InterAct 2004 Conference, Zürich, September 1-5 2003.

CID-264

Castellanos, G., Dynamic Construction of context-maps for Netscape’s Open Directory Project, Masters thesis report, May 2003, CID/NADA/KTH.

CID-263

Hedman A & Bäckström P “ Rediscovering the Art of Memory in Computer Based Learning—An Example Application” In Proc. of E-Learn 2003 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, Phoenix, US, November 2003, pp. 1024-1031.

CID-262

Palmér M, Naeve A & Nilsson M. Presenting and Navigating Styled RDF using Context-maps. (Pdf, 376kB)
CID 2003, 16 pp.

CID-261

Hedman A ” Visitor-Oriented Design—Three Studies of Visitor Accommodation and a Call for Action”, International Journal of Human-Computer Interaction, 15(1), 105-120, (2003) Lawrence Earlbaum Associates, Inc.

CID-260

Tove Åström: Kvinnliga och manliga telefoner?
Master’s Thesis in Human Computer Interaction Umeå universitet, VT-2003

CID-259

Sallnäs E L & Hedman “ Exploring Communicative Modes for a Virtual Environment: A Social Psychological Analysis” (PDF, 352kB). Report TRITA-NA-0107, NADA, Dept. of Computer Science March 2001.

CID-258

Gustav Taxén. Introducing Participatory Design in Musuems. (Pdf, 391kB)
Proceedings of the 8th Biennal Participatory Design Conference, July
27-31 2004, Toronto, Canada, 204-213.

CID-257

Gustav Taxén, John Bowers, Sten-Olof Hellström, and Helena Tobiasson, Designing Mixed Media Artefacts for Public Settings (Pdf, 3.7MB)
Proceedings of the 6th International Conference on the Design of Cooperative Systems, May 11-14 2004, Hyères, France

CID-256

Jenny-Li Örsell, Manusverktyg för interaktiva produktioner (Pdf, 1.62MB)
Master’s Thesis in Human Computer Interaction
TRITA-NA-E03159, CID, Stockholm 2003

CID-255

Kerstin Severinson Eklundh, Kristina Groth, Anders Hedman, Ann Lantz, Henrry Rodriguez, Eva-Lotta Sallnäs, The World Wide Web as a social infrastructure for knowledge-oriented work. Technical report, TRITA-NA-D0107, CID 2001, In H. van Oostendorp (editor), Cognition in a Digital World, Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

CID-254

Sara Ilstedt-Hjelm, Sinna Lindquist, Lotten Wiklund, Carolina Browall, Joakim Persson, Amöba – formlös och könlös, Ett projekt om genus och teknik (Pdf, 10MB) Teknisk rapport ,TRITA-NA-D0403, CID, Stockholm, Augusti 2004

CID-253

Sandberg, Å. & Augustsson F. Work and organization within interactive media in Sweden, In Work with Computing Systems Conference 2004, H.M Khalid, M.G. Helander &A.W. Yeo (Eds.), Kuala Lumpur: Damai Sciences (proceedings from WWCS2004, Kuala Lumpur June 29-July2, 2004)

CID-252

Jesper Fernström, Commercial Graphical User Interface for Digital TV (Pdf, 2.46MB)
Master’s Thesis in Human Computer Interaction. CID, Stockholm March 2004

CID-251

Johanna Hidén, Framtidens text-TV utvärdering och utformning av ett interaktivt gränssnitt för digital-TV (Pdf, 7.5MB)
Examensarbete inom området människa-datorinteraktion, CID, Stockholm, Mars 2004

CID-250

Sara Ilstedt Hjelm, Making Sense
Doctoral Dissertation, Royal Institute of Technology, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Stockholm, March 2004

CID-249

Kai-Mikael Jää-Aro Reconsidering the avatars: From user mirror to interaction locus. Doctoral Dissertation, Royal Institute of Technology, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Stockholm, March 2004

CID-248

Gullström-Hughes, C., Erixon, M., Lenman, S., Räsänen, M., Thuresson, B., Westerlund, B., & Wiberg, A. Samhörighet på distans. Rapport från fas I, 2:a september 2002 – 15:e januari 2003, CID, TRITA-NA-D0304

CID-247

Daniel Setterwall. Computerised Video Analysis of Football –
Technical and Commercial Possibilities for Football Coaching
(Pdf, 462kB)
Master's Thesis in computer science, CID, NADA, Stockholm 2003

CID-246

Anders Hedman. Visitor Orientation in Context - The historically rooted production of soft places. Abstract (PDF, 1.8MB).
Doctoral Dissertation, Royal Institute of Technology, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Stockholm, Januari 2004

CID-245

Gustav Taxén, Besökarorienterad konceptgenerering för museiutställningar (Pdf, 241kB) Teknisk rapport, Januari 2004

CID-244

Sara Ilstedt Hjelm., Brainball - The true Story
Kapitel i bok: Friktion, om mötet mellan olikheter i IT-forskning
Raster förlag 2003

CID-243

Nilsson, M., Palmér, M., Brase, J. The LOM RDF binding - principles and implementation (Pdf, 448kB), Proceedings of the 3rd annual ARIADNE conference, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, November 20-21, 2003

CID-242

Winberg, F. & Hellström, S. O. Designing Accessible Auditory Drag and Drop, (Pdf, 196kB) in Proceedings of the 2003 Conference on Universal Usability, CUU2003. Vancouver, Kanada, November 10-11 2003

CID-241

Tobiasson, H. Hedman, A. Taxén, G. and Bowers, J. Scaffolding Visitors Experience of Technology. (Pdf, 441kB)
Proceedings of the 2003 CIDOC/ADIT Conference, September 1-5, St. Petersburg, Russia

CID-240

Winberg, F., Thuresson, B., & Hellström, S. O. A study of cross-modal collaboration between blind and sighted users (Pdf, 82kB), in Supplement Proceedings of the Eigth European Conference on Computer Supported Cooperative Work, ECSCW 2003. Helsinki, Finland, September 2003,

CID-239

Winberg, F. (2003) WYSIWIH — What You See Is What I Hear: Giving Blind Users Access to Visual Collaboration (Pdf, 186kB), in Proceedings of the 9th International Conference on Auditory Display, ICAD 2003. Boston, July 6-9, 2003

CID-238

Blomqvist, U., Handberg, L. & Naeve, A. New Methods for focusing on Students’ Learning Process and Reflection in Higher Education (Pdf, 2,57MB). Proceedings of the 28th IUT (Improving University Teaching) Conference. Växjö, Sweden, June 16-19, 2003.

CID-237

Nilsson, M., Naeve, A. On Designing a Global Infrastructure for ICT-enhanced Mathematics Education (Pdf, 452kB), Proceedings of the Nordic Pre-conference to the International Congress on Mathematics Education (PICME 10), Växjö, Sweden, May 9-11, 2003.

CID-236

Sara Ilstedt Hjelm. The Dysfunctionality of Everyday Things, paper, European Academy of Design i Barcelona April 2003

CID-235

Sara Ilstedt Hjelm, The Making of Brainball (Pdf, 114kB)
Interactions, volume X.1, Sid 26-34 Jan/feb 2003

CID-234

Sara Ilstedt Hjelm The Dysfunctionality of Everyday Things (Pdf, 2,27MB)
Designjournalen, 1/03, Stiftelsen svensk Industridesign 2003

CID-233

C. Bogdan , T. Cerratto Pargman, Reconsidering Support for the Members of Specialized Online Communities (Pdf, 138kB) Proceedings of the 34th Congress of the Nordic Ergonomics Society, NES 2002, Linköpings Universitet, Volume I, pp. 121-126, October 2002

CID-232

Karin Darin. Players on the interactive media market - A discussion of social exclusion and inclusion among interactive media firms (Pdf, 384kB)
CID, Stockholm, December 2003

CID-231

interLiving Deliverable 1.3 & 2.3, Studies of Co-designed Prototypes in Family Context, (2004), Yngve Sundblad, Michel Beaudouin-Lafon, Stéphane Conversy, Lo¦c Dachary, Björn Eiderbäck, Helen Evans, Nicolas Gaudron, Heiko Hansen, Hilary Hutchinson, Sinna Lindquist, Wendy Mackay, Catherine Plaisant, Nicolas Roussel, Bosse Westerlund.

CID-230

Tarassov, V., & Paulsson, F. (2004). Development of a standard for
representation of cases – generalization of case-based learning in
learning technology system
(Pdf, 207kB)
To be published in F. Buchberger & K. Enser (Eds.), @ - Learning in
Higher Education II. Linz: Universitätsverlag.

CID-229

Gustav Taxén, Towards Living Exhibitions (Pdf, 1,57Mb)
Licentiate Thesis TRITA-NA-0311, KTH, NADA, CID, May 2003

CID-228

Taxén, G., Hellström, S.-O., Tobiasson, H., Back, M., Bowers, J.
The Well of Inventions - Learning, Interaction and Participatory Design in Museum Installations. (Pdf, 6.5MB)
Proceedings of the Seventh International Cultural Heritage Informatics Meeting, Ecole du Louvre, Paris, 8-12 Sept, 2003. CD-ROM Proceedings.

CID-227

Bo Westerlund, Sinna Lindqvist, Yngve Sundblad. Co-designing with and for families, (2003)(pdf, 700kB) In proceedings for the conference Good | Bad | Irrelevant , COST269: User aspects of ICTs, in Helsinki 3-5 September 2003. pp

CID-226

Ann Rosén, Yngve Sundblad, Sven Johansson, Peter Santesson, Sten-Olof Hellström, Gustav Taxén Redovisning av projektinitiering och förstudie. Tyst ljudskulptur - Konstnärsdriven forskning (Pdf, 2.07MB)
Teknisk rapport, TRITA-NA-D0303, CID, Stockholm, August 2003

CID-225

Gustav Taxén. Teaching Computer Graphics Constructively. (Pdf,500kB)
In DVD-ROM. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2003 Educators Program.

CID-224

Marie Andersson, Kristina Still. Mötesprocessen i distribuerade formella möten
– vilka problem finns vid videomedierad kommunikation
(Pdf,815kB)
Master's Thesis, CID, Stockholm, January 2003

CID-223

Spiros Tsiroyannis. Ett naturligt stöd för navigering i virtuella omgivningar: identifierbarhet och memorerbarhet av landmärken och riktningar. (Pdf, 6.7MB)
Master's Thesis, TRITA-NA-E03045, CID, Stockholm, March 2003

CID-222

Charlie Gullström-Hughes, Mats Erixon, Sören Lenman, Minna Räsänen,
Björn Thuresson, Bo Westerlund, Anders Wiberg. Samhörighet på distans,
(Pdf,7.1MB)Rapport från fas I, TRITA-NA-D0302, CID, Stockholm, January 2003

CID-221

Åke Walldius (CID), Yngve Sundblad (CID), Torbjörn Lind (LO, The Swedish Trade Union Confederation, and UsersAward AB) A User-driven Workplace Software Certification Process (Pdf, 105kB)
Technical report TRITA-NA-D0301, CID, Stockholm, March 2003

CID-220

Björn Eiderbäck, Bosse Westerlund, Sinna Lindquist. The Constrained Ink Metaphor (Pdf,149kB) HCI International 2003

CID-21

Yngve Sundblad, Ann Rosén. Workshop Tyst ljudskulptur (Pdf, 1.64MB)
CID, Stockholm, september 2002

CID-218

Westerlund, Bo, Lindqvist, Sinna, Mackay, Wendy, Sundblad, Yngve.
Co-designing methods for designing with and for families. (2003) (Pdf, 1.36MB) To appear in proceedings for 5th European Academy of Design Conference
in Barcelona, 28, 29 & 30 April 2003

CID-217

Hutchinson, Mackay, Westerlund, Bederson, Druin, Plaisant, Beaudouin-Lafon, Conversy, Evans, Hansen, Roussel, Eiderbäck, Lindquist, Sundblad.
Technology Probes: Inspiring Design for and with Families, (2003)
To appear in the ACM CHI 2003 Proceedings

CID-216

Henrik Eriksson. Query Management For The Semantic Web
Master's Thesis in computer science, Uppsala University, Feb 2003
(Pdf, 515kB)

CID-215

Jenny Gustafsson. Videokonferenser som alternativa mötesplatser: en utvärdering av gränssnitt och funktionalitet (Pdf, 496kB)
Examensarbete inom området människa-datorinteraktion Feb 2003

CID-214

Paulsson, F., Naeve, A. (2003), Standardized Content Archive Management
SCAM
(Pdf, 239kB) IEEE Learning Technology newsletter (ISSN1438-0625), Vol 5, Issue 1, pp 40-42, Jan 2003.

CID-213

Gustav Taxén and Ambjörn Naeve. A system for exploring open issues in
VR-based education. Computers & Graphics, No. 26, 2002, 593-598.
Abstract (Pdf, 11kB)

CID-212

Anders Hedman. A Media Rich Interface vs A Simple Interface for Interactive Television (Pdf, 258kB) In proc of E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, Montreal, Canada November 2002 pp420-425.

CID-211

Lantz, A. & Cerratto Pargman, T. (2002). Would you accept being
disturbed eleven times during a one-hour meeting? In Proceedings of
APCHI’02, Beijing, China.

CID-210

Cerratto Pargman, T. & Lantz, A. (2002). The role of “genre” in the
analysis of the use of videoconference systems in working
environments. In Proceedings of NordiCHI2002, Århus, Denmark.

CID-209

Lenman, S., Bretzner, L. & Thuresson, B. Using Marking Menus to
Develop Command Sets for Computer Vision Based Hand Gesture Interfaces.
(Pdf, 1.54MB)
Proceedings of the Second Nordic Conference on Human-Computer
Interaction, pp. 239-242. Aarhus, Denmark 2002

CID-208

Anders Hedman, Pär Bäckström. Gustav Taxén. Learning and Engagement in a 3D Environment - Teaching Philosophy through the Art of Memory (Pdf, 424kB) In Proceedings of The 1st International Workshop On 3d Virtual Heritage, Geneva, Switzerland, October 2002

CID-207

Ambjörn Naeve, Claus Knudsen, Mikael Nilsson, Matthias Palmér, Fredrik
Paulsson, Anna Petersson, Eva Müller, Daniel Pargman, Ulf Blomqvist. En publik e-lärandeplattform byggd på kunskapsmångfalder, öppen källkod och öppna IT-standarder (Pdf, 9.6MB)
Rapport till Nätuniversitetet (som en del av deras förstudie till en nationell IT-portal för lärande), Nov 2002

CID-206

Claus Knudsen. Video Mediated Communication - producing a sense of presence between individuals in shared virtual reality (Pdf, 312kB)
Proc. of the International Symposium on Educational Conferencing (ISEC
2002), May 31 - June 1, 2002

CID-205

Wolfgang Nejdl, Boris Wolf, Changtao Qu, Stefan Decker, Michael Sintek,
Ambjörn Naeve, Mikael Nilsson, Matthias Palmér, Tore Risch. Edutella: A P2P Networking Infrastructure Based on RDF (Pdf, 398kB)
Proceedings of the 11th World Wide Web Conference (WWW2002), Hawaii,
USA, May 2002.

CID-204

Mikael Nilsson, Matthias Palmér, Ambjörn Naeve. Semantic Web Meta-data for e-Learning - Some Architectural Guidelines (Pdf, 199kB)
Proceedings of the 11th World Wide Web Conference (WWW2002), Hawaii,
USA, May 2002.

CID-203

Hourcade, J.P., Bederson, B.B., Druin, A., Taxen, G. KidPad:
Collaborative Storytelling for Children.
ACM 2002 Extended Abstracts
on Human Factors in Computing Systems (CHI '02), Minneapolis, April
20-25 2002, 500-501.(Pdf, 314kB)

CID-202

Frida Nilsson, Helena Deric. Virtuella miljöer som alternativa mötesplatser (Pdf, 649kB) Master thesis, CID, Stockholm November 2002

CID-201

Mikael Nilsson. Geometric Algebra with Conzilla - Building a Conceptual Web of Mathematics (Pdf, 1016kB)
Master Thesis in Mathematics, Department of Mathematics, KTH, Stockholm
Feb 2002.

CID-200

Scott Wilson, Mikael Nilsson. The Next Wave: CETIS interviews Mikael Nilsson about the Edutella project (Pdf, 139kB)
Feature article, Centre for Educational Technology Interoperability
Standards (CETIS) Sept 2001.

CID-199

Mikael Nilsson. The Edutella P2P Network - Supporting Democratic E-learning and Communities of Practice
In McGreal, R. (ed.) Accessible education using learning objects, to be
published.

CID-198

Donald Broady."Digitala arkiv och portföljer", pp. 11-16 i IT i skolan - mirakelmedicin eller sockerpiller? Rapport 45/2001.
Stockholm: IT-kommissionen, 2001.

CID-197

Cecilia Torngren.Medborgarterminalernas Tillgänglighet (442. kB)
Master thesis, Stockholms Universitet, Institutionen för Data och Systemvetenskap
CID, Stockholm November 2002

CID-196

Cristian Bogdan, IT Design for Amateur Communities (Pdf, 17,6MB) Abstract (Pdf, 32kB) Doctoral Dissertation, Royal Institute of Technology, Department of Numerical Analysis and Computer Science, Stockholm January 2003

CID-195

John Bowers, Improvising Machines Ethnographically Informed Design For Improvised Electro-Acoustic Music (Pdf, 1,1MB)
Submitted for examination for the degree of Masters in Music by Research
University of East Anglia, Norwich, UK 2002

CID-194

Jonas Lundberg, Aseel Ibrahim, David Jönsson, Sinna Lindquist, Pernilla Qvarfordt “The Snatcher Catcher” - an interactive refrigerator (Pdf, 108kB)
proceedings of the NordiCHI 2002, Aarhus, Denmark October 2002

CID-193

Sören Lenman, Minna Räsänen, Björn Thuresson, A User-Orinted Approach to Building a Video Community in a Distributed Workplace (Pdf, 1,2MB)
PDC 02 Proceedings of the Participatory Design Conference, Report on Work in Progress, Malmö, Sweden, 23-25 June 2002

CID-192

Susanna Hedbring , Mobile Messaging Usability – Social and Pragmatic Aspects (Pdf, 504kB)
Master thesis, CID, Royal Institute of Technology, Stockholm April 2002

CID-191

Johan Eliasson, Användbarhet hos Usor Utvärdering och förändring av en webbaserad metodsamling för användarorienterad programutveckling
(Pdf, 571kB)
Master thesis, Linköpings Tekniska Högskola, Stockholm August 2002.

CID-190

Gunhild Arvidsson, Videomedierade möten en analys av situationen och kommunikationen (Pdf, 225kB)
Master thesis, Stockholms Universitet, Stockholm June 2002.

CID-189

Mikael Lindkvist, A State Sharing Toolkit for Interactive Applications (Pdf, 358Kb)
Master thesis, Uppsala Universitet, Stockholm April 2002.

CID-188

Sara Ilstedt Hjelm, Designing the invisible computer - from radio-clock to screenfridge (Pdf, 590kB)
Accepted for presentation at NIC 2001. Copenhagen Oktober 2001.

CID-187

Alexander Piatidis, Användbarhetsstämpel på konsumentprodukter - Ett sätt att underlätta kundernas köp och påverka företagens arbetssätt (Pdf, 285kB)
Technical report TRITA-NA-E02001. Master thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm January 2002.

CID-186

Jon Hindmarsh and Christian Heath, Dirk vom Lehn, Luigina Ciolfi, Tony Hall, Liam Bannon, Katie Best, Jenny Hall, Interaction as a Public Phenomenon
(Pdf, 1,3Mb)
SHAPE IST 2000-26069 Workpackage 2 Deliverable D 2.1.
Stockholm December 2001

CID-185

Steve Benford, Mike Fraser, Boriana Koleva, John Bowers, Paul Chandler, Luigina Ciolfi, Chris Greenhalgh, Tony Hall, Sten-Olof Hellström, Shahram Izadi, Ian Taylor, Liam Bannon, Holger Schnädelbach, Martin Flintham, Malcolm Foster, Gustav Taxén, Hybrid physical-digital artefacts (Pdf, 2,65Mb)
SHAPE IST 2000-26069 Workpackage1 Deliverable D1.1.
Stockholm December 2001

CID-184

Niklas Becker, Multimodal Interface For mobile clients Multimodalt gränssnitt För mobil klient (Pdf, 2,29Mb)
Technical report TRITA-NA-E01102. Master thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm December 2001.

CID-183

Liam Bannon, John Bowers, Christian Heath, Dirk vom Lehn, Jon Hindmarsh, Paul Luff, Gustav Taxén and Sten Olof Hellström, Steve Benford, Mike Fraser, Boriana Koleva, Holger Schnädelbach, Martin Flintham, Chris Greenhalgh, Ian Taylor and Claire O´Malley, Luigina Ciolfi, Mikael Fernström, Report from the start-up workshops (Pdf, 4,69Mb)
SHAPE IST 2000-26069 Workpackage 4 Deliverable D 4.1.
Stockholm March 2001

CID-182

Bernd Lintermann, Jeffrey Shaw, Heike Staff, Ian Taylor, Jason Morphett, John Bowers, Alex Butterworth, Mixed Reality Group Interaction (Pdf, 7.2MB)
eRENA ESPRIT Project 25379 Workpackage 7 Deliverable D7b.4.
Stockholm August 2000

CID-181

Jeffrey Shaw, Heike Staff, Ju Row Farr, Matt Adams, Dirk vom Lehm, Christian Heath, Marie-Louise Rinman, Ian Taylor, Steve Benford, Staged Mixed Reality Performance "Desert Rain" by Blast Theory (Pdf, 26MB)
eRENA ESPRIT Project 25379 Workpackage 7 Deliverable D7b.3.
Stockholm August 2000

CID-180

Ramon Gonzales-Arroyo, Heike Staff, John Bowers. A Series of Three Mixed Reality Workshops: Sounding Out Ð Sound in Mixed Reality Environment
(Pdf, 1,21MB)
eRENA ESPRIT Project 25379 Workpackage 7 Deliverable D7b. 1-2.
Stockholm August 2000

CID-179

John Bowers, Boriana Koleva, Holger Schnadelbach, Steve Benford, Chris Greenhalgh, Sten-Olof Hellström, Michael Hoch, Tessellating Boundaries for Mixed Realities (Pdf, 34MB)
eRENA ESPRIT Project 25379 Workpackage 6 Deliverable D6.4.
Stockholm August 2000

CID-178

John Bowers, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström, Bernd Lintermann, Michael Hoch, Adam Drozd, Ian Taylor, Greg Whitfield Production and Management of Events in Electronic Arenas (Pdf, 28MB)
eRENA ESPRIT Project 25379 Workpackage 4 Deliverable D4.5.
Stockholm August 2000

CID-177

Åke Walldius and Yngve Sundblad: User-driven software quality labelling
(Pdf, 164kB)
Proc. DIAC 2002 Conference, Seattle, May 16-19, 2002, 4 pages

CID-176

Yngve Sundblad, Torbjörn Lind and Jan Rudling, IT product requirements and certification from the users’ perspective (Pdf, 180kB)
Proc. WWDU 2002 Conference, Bavaria, May 22-25, 2002, pp.280-282

CID-175

Sara Ilstedt Hjelm, Semiotics in product design (Pdf, 1,4 Mb)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0210, CID-rapport, September 2002

CID-174

Michel Beaudouin-Lafon, Benjamin B. Bederson, Stéphane Conversy, Allison Druin, Björn Eiderbäck, Helen Evans, Heiko Hansen, Åsa Harvard, Hilary Hutchinson, Loic Lacomme, Sinna Lindquist, Wendy Mackay, Catherine Plaisant, Nicolas Roussel, Yngve Sundblad, Bosse Westerlund. interLiving, Co-design and new technologies with family users (PDF, 17MB). The work done during the second year. Deliverable 1.2 & 2.2. Teknisk rapport TRITA-NA-D, CID, September 2002

CID-173

Bosse Westerlund, Form is Function (Pdf, 2,5Mb)
Published in proceedings for DIS2002, London, June 02 CID

CID-172

Sören Lenman, Lars Bretzner, Björn Thuresson, Computer Vision Based Hand Gesture Interfaces for Human-Computer Interaction (Pdf, 1,81Mb)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0209, CID-rapport, June 2002

CID-171

Torbjörn Ilar, Torbjörn Lind och Åke Walldius Simulering som verktyg i förbättringsarbete – pilotprojekt på Arvika Gjuteri (Pdf, 917kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0202, CID-rapport, May 2002

CID-170

Yngve Sundblad, Åke Walldius, Torbjörn Lind, Bengt Sandblad, Jan Gulliksen, Mats Löfberg, Lars Bengtsson, Martin Ljungström, Torbjörn Ilar, ITQ - Kvalitetssäkring av IT-stöd för det utvecklande arbetet Slutrapport. (Pdf, 822kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0202, CID-rapport, May 2002

CID-169

Åke Walldius, Martin Ljungström & Lars Bengtsson, Umeverkens IT-brygga - Webbstöd för överblick och dialog kring arbetsplatsens systemintegration
(Pdf, 1,3Mb) Sammanfattning av intervjuundersökning och prototyputveckling.
Teknisk rapport TRITA-NA-D0201, CID-rapport, May 2002

CID-168

Marie-Louise Rinman, Forms of Interaction in Mixed Reality Media Performance A study of the artistic event DESERT RAIN (Pdf, 2,5Mb)
Licentiate Thesis TRITA-NA-0214, KTH, NADA, CID, May 2002

CID-167

Gustav Taxén, Guilds: Communities in Ultima Online (Pdf, 528kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0208, CID-rapport February 2002

CID-166

Anders Hedman, Sören Lenman, Carina Persson, Place Metaphor in Digital Television (Pdf, 1,82Mb)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0207, CID-rapport January 2002

CID-165

Anders Hedman, Sören Lenman, Cecilia Heinig. Digital TV in Distance Learning-Interactions and Expectations (Pdf, 197kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0206, CID-rapport January 2002

CID-164

Anders Hedman, Sören Lenman Cecilia Heinig. Studies of digital television for distance learning-Interactions and expectations
(Pdf, 252kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0205, CID-rapport January 2002

CID-163

Anders Hedman, (CID), Carina Persson, (Teracom) Utvþrdering av demonstrator för Farsarvet (Pdf, 1,86Mb)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0204, CID-rapport, January 2002

CID-162

Ambjörn Naeve, The knowledge manifold an educational arcitecture that supports inquiry-based customizable forms of e-learning. (Pdf,277kB)
Proceedings, the 2nd European Web-based Learning Environments Conference (WBLE 2001), Lund, Sweden, October 2001

CID-161

Matthias Palmér Ambjörn Naeve Mikael Nilsson. E-learning in the semantic age. The 2nd European Web-based Learning, Environments Conference (WBLE 2001), Lund, Sweden October 2001

CID-160

Konrad Tollmar. Towards CSCW Design in the Scandinavian tradition.
Doctoral Thesis, NADA transaction TRITA-NA-0131, October 2001

CID-159

Ambjörn Naeve. The concept browser, a new form of knowledge management tool (Pdf,264kB)
Proceedings, the 2nd European Web-based Learning Environments Conference (WBLE 2001), Lund, Sweden, October 2001

CID-158

Claus J. S. Knudsen, Ambj¿rn Naeve, Presence Production in a Distributed Shared Virtual Environment for Exploring Mathematics (Pdf,268kB)
Proceedings the 8th International Conference on Advanced Computer Systems (ACS 2001), Szcecin, Poland. 2001

CID-157

Mikael Nilsson, The semantic web: How RDF will change learning technology standards (Pdf,86kB) Centre for Educational Technology Interoperability Standards (http://www.cetis.ac.uk/)
Feature Article, September 27, 2001

CID-156

Ambjörn Naeve, Mikael Nilsson, Matthias Palmér , The Conceptual Web - our research vision. (Pdf,85kB)
Proceedings, First Semantic Web Working Symposium, SWWS 2001, Stanford University. July 2001

CID-155

Jää-Aro, Kai-Mikael; Snowdon, Dave, How not to be objective; Collaborative Virtual Environments (Pdf,249kB)
InCollection, Churchill: CVE, Springer Verlag 2001

CID-154

Hoch, Michael; Jää-Aro, Kai-Mikael; Bowers, John Round Table: A Physical Interface for Virtual Camera Deployment in Electronic Arenas
pages;267-276, In Proceedings, IPT:RoundTable May 2001

CID-153

Craven, Mike; Taylor, Ian; Drozd, Adam; Purbrick, Jim; Greenhalgh, Chris; Benford, Steve; Fraser, Mike; Bowers, John; Jþþ-Aro, Kai-Mikael; Lintermann, Bernd; Hoch, Michael, Exploiting interactivity, influence, space and time to explore non-linear drama in virtual worlds
Proceedings, ExploitingInteractivity, pages 30-37, CHI: Mars-April 2001

CID-152

Gustav Taxén Ambjörn Naeve, CyberMath: A Shared Virtual Environment for Mathematics Exploration (Pdf,614kB)
Proceedings, the 20:th World Conference on Open Learning and Distance Education (ICDE-2001), DŸsseldorf, Germany April 2001

CID-151

Mikael Nilsson, The Conzilla Design, The definitive reference (Pdf, 343kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0013, CID 2000

CID-150

Mats Erixon, Charlie Gullström-Hughes, Sören Lenman, Minna Rþsþnen, Björn Thuresson, Bo Westerlund och Anders Wiberg, Kommunikation och samhörighet på distans (Pdf, 1,09Mb)
CID, Januari 2002

CID-149

Emma Borgström, Henrik Artman och Stefan Holmlid, Bestþllar- och leverantörsinteraktion i systemutveckling (Pdf, 203kB)
STIMDI, Stockholm, Oktober 2001

CID-148

Sören Lenman, Lars Bretzner, Björn Eiderbþck, Computer Vision Based Recognition of Hand Gestures for Human-Computer Interaction (Pdf, 236kB) CID 2002

CID-147

Paulsson, F., The Virtual Workspace Environment. VWE for Learning - Tomorrows learning environment today? (Pdf, 18kB) Presentation at EU I-cubed conference - September 2000 in Jönköping, Sweden.

CID-146

Angela Boltman, Childrens Storytelling Technologies: Differences in Elaboration and Recall (Pdf, 596kB)
Ph.D. Dissertation, Univ. of Maryland, September 2001
(and CID KidStory result)

CID-145


Fredrik Winberg, Auditory Direct Manipulation for Blind Computer Users (Pdf, 3MB)
Licentiate Thesis TRITA-NA-0137, KTH, NADA, CID, November 2001

CID-144

Michel Beaudouin-Lafon, Allison Druin, Åsa Harvard, Sinna Lindquist, Wendy Mackay, Catherine plaisant, Yngve Sundblad, Bosse Westerlund, Interliving (PDF, 19MB)
Deliverable 1.1, Teknisk rapport TRITA-NA-D, CID, November 2001

CID-143


Lena Lindé, Malin Pettersson, Anvþndbara sökmotorer för offentliga verksamheters webbplatser (Pdf.431kB)
CID, Oktober 2001

CID-142

Åke Walldius, Patterns of Recollection; The Documentary Meets Digital Media
Teknisk rapport TRITA-NA-D0105, CID, Augusti 2001 Abstract.

CID-141

Ann Lantz. Distance meetings in formal groups (Pdf.313kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0106, CID, oktober 2001

CID-140

 

Bo Westerlund, Sinna Lindquist, Yngve Sundblad,Cooperative design of communication support for and with families in Stockholm - communication maps, communication probes and low-tech prototypes(Pdf.1.84MB)
Paper presented at The1st Equator IRC Workshop on Ubiquitous Computing in Domestic Environments. CID, September 2001

CID-139


Susanna Olsson TietoEnator, Funda Denizhan TietoEnator och Ann Lantz, Prototyping. (Pdf, 46kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0105, CID, Augusti 2001

CID-138Jan Gulliksen and Ann Lantz. Design versus Design - from the Shaping of Product to the Creation of User Experiences (Pdf.463kB)
Introductory chapter to the special issue of the International Journal of Human-Computer Interaction, (special issue), Vol. 14. No., 2002.

CID-137Gustav Taxén and Ambjörn Naeve. A System for Exploring Open Issues in VR-based Education. (Pdf, 200kB)
To appear in the SIGGRAPH 2001 Conference Abstracts and Application (Educators Program), August 2001.

CID-136

Fredrik Winberg. Auditory Direct Manipulation for Blind Computer Users: Report on Work in Progress (Pdf, 678kB)
Accepted for publication at the sixth international symposium on Signal Processing and its Applications, Kuala-Lumpur, Malaysia, August 2001.

CID-135

Jan Gulliksen and Clemens Lutsch. Guidelines, Methods and Processes for Accessibility (Pdf.409kB)
Special Interest Group to Universal Access of Human-Computer Interfaces, UAHCI 2001, New Orleans, USA, August 2001.

CID-134

Jan Gulliksen, Clemens Lutsch and Susan Harker. Accessibility Through Standardisation (Pdf.462kB)
In C. Stephanidis (eds.) proceedings of the 1st international conference on Universal Access of Human-Computer Interfaces, UAHCI 2001, New Orleans, USA, August 2001.

CID-133

Jan Gulliksen and Bengt Sandblad. Work Environment and Computer Systems Development (Pdf.413kB)
In Proceedings of the HCI International 2001, New Orleans, USA, August 2001.

CID-132

Fredrik Winberg & Sten-Olof Hellström. Qualitative Aspects of Auditory Direct Manipulation: A Case Study of the Towers of Hanoi (Pdf, 485kB)
Accepted for publication at the seventh international conference on auditory display ICAD 2001, Espoo, Finland, July-August 2001.

CID-131

Jan Gulliksen and Bengt Göransson. Reenginering the System Development Process for User Centred Design (Pdf.639kB)
Proceedings of INTERACT 2001, IOS Press, Tokyo, Japan, July 2001.

CID-130

Fredrik Winberg. Auditory Direct Manipulation for Blind Computer Users: Making a Well Established Design Principle Universal (Pdf, 404kB)
Paper presented at the workshop Universal design: Towards universal access in the information society at CHI2001, Seattle, WA, USA, April 2001.

CID-129

Gustav Taxén and Ambjörn Naeve. CyberMath: A Shared Virtual Environment for Mathematics Exploration. (Pdf, 286kB)
Proceedings of the ICDE 20th World Conference on Open Learning and Distance Education, Düsseldorf, Germany, April 2001.

CID-128

John Bowers. Crossing the Line - a Field Study of Inhabited Television.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 127-140, March-April 2001.

CID-127

Gustav Taxén, Allison Druin, Carina Fast & Marita Kjellin. KidStory - a Technology Design Partnership with Children.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 119-125, March-April 2001.

CID-126

Konrad Tollmar, Didier Chincholle, Britt Klasson, Thomas Stephanson. VideoCafé - Exploring Mediaspaces in Public Places within Organizations.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 101-110, March-April 2001.

CID-125

Åke Walldius. Shared 3-D Workplace Exhibitions as Sites for Community Meetings.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 91-99, March-April 2001.

CID-124

Sören Lenman & Yngve Sundblad. Five Years' Experience from CID - an Interdisciplinary Competence Centre for Design of Usable IT Applications.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 81-89, March-April 2001.

CID-123

Carl Åborg och Jan Gulliksen. Arbetsmiljö och IT i ett användarperspektiv (Pdf.459kB)
I Bertil Olsson (Ed.) Användarperspektiv - Människa, Teknik, Organisation. Utgiven av NUTEK, 2001.

CID-122

Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Magnus Lif. A User Centred Approach to Object Oriented UI Design.(Pdf.707kB)
In Mark van Harmelen (Ed.) Designing Interactive Systems: Object modelling and User Interface Design. Chapter 8, pp. 283-312. Addison Esley Longman, 2001.

CID-121

Jan Gulliksen, Susan Harker and John Steger. The ISO Approach to the Development of Ergonomics Standards for Accessibility.(Pdf.484kB)
In Colette Nicole and Julio Abascal (Eds.) Inclusive design guidelines for HCI. Taylor & Francis Ltd., 2001.

CID-120

Jan Gulliksen, Inger Boivie and Bengt Göransson. Design Patterns versus Style Guides - Re-inventing the Wheel?(Pdf.425kB)
IFIP 13.2 Workshop on Patterns in Human Computer Interaction, London, Storbritannien, November 2000.

CID-119

Sara Ilstedt Hjelm & Carolina Browall. Brainball - Using Brainactivity for Cool Competition.
Short Paper accepted to NordiCHI 2000, Stockholm, Sweden, October 2000.

CID-118

Jan Gulliksen. Action Research versus Experimental Methodologies for HCI.(Pdf.409kB)
Proceedings of NordiCHI 2000, Stockholm, Sweden, October 2000.

CID-117

Jan Gulliksen, Ann Lantz, Kerstin Severinson Eklundh and Lars Oestreicher. Design versus Design - from the Shaping of Product ot the Creation of User Experiences.(Pdf.469kB)
Proceedings of NordiCHI 2000, Stockholm, Sweden, October 2000.

CID-116

Ben Bederson, Angela Boltman, John Bowers, Sue Cobb, Allison Druin, Carina Fast, Marita Kjellin, Helen Neale, Claire O'Malley, Danae Stanton. Shared Storytelling Objects - KidStory Evaluation Report.
Deliverable D3.2 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 2000.

CID-115

Angela Boltman, Sue Cobb, Joannan Crosier, Allison Druin, Carina Fast, Marita Kjellin, Helen Neale, Danae Stanton, Yngve Sundblad, Karl-Petter Åkesson. Shared Storytelling Objects - Education Environment Intergration Report.
Deliverable D2.2 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 2000.

CID-114

Torbjörn Lind, Lars Bengtsson, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius. Kvalitetssäkrring av IT-stöd för det utvecklande arbetet - förstudie.
Teknisk rapport TRITA-NA-D0012, CID, Januari 2000, 38 sid.

CID-113

Jan Gulliksen, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius. Kvalitetssäkring av IT-stöd för det utvecklande arbetet - Tidigare och pågående forskning inom områden.
Teknisk rapport TRITA-NA-D0011, CID, Januari 2000, 37 sid.

CID-112

 

 

CID-111

Fredrik Winberg & Sten-Olof Hellström. The Quest for Auditory Direct Manipulation: the Sonified Towers of Hanoi (Pdf, 427kB)
Proceedings of the 3rd International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2000), Sardinia, Italy, September 2000.

Michael Hoch, Kai-Mikael Jää-Aro, John Bowers. Round Table: A Physical Interface for Virtual Camera D

CID-110

Ambjörn Naeve. The Work of Ambjörn Naeve within the Field of Mathematical Education Reform, (PDF, 4.7MB).
TRITA-NA-D0104, CID, March 2001.

CID-109

Ambjörn Naeve. Begreppsmodullering och matematik, (PDF, 168kB).
TRITA-NA-D0103.

CID-108

Jens Backlund. Web interfaces and usability, (PDF, 720kB).
Technical report TRITA-NA-D0102. Master thesis, Royal Institute of Technology, February, 2001.

CID-107

Anders Hedman. Visitor Orientation: Human-Computer Interaction in Digital Places, (PDF, 12MB).
Technical report TRITA-NA-D0101. Licentiate Dissertation, CID, NADA, February 2001.

CID-106

Olle Bälter & Ann Lantz. A Case Study Where PD Would Have Helped – Or Maybe Not? Abstract. Presented at PDC'2000, November 28 - December 1, 2000, New York.

CID-105

Inger Boivie, Jan Gulliksen, Ann Lantz. Temadag — iterativ utveckling och projektstyrning, (PDF, 68kB). Technical report TRITA-NA-D0010, CID, November 2000.

CID-104

Susanne Bødker, Pelle Ehn, Dan Sjögren & Yngve Sundblad. Co-operative Design — perspectives on 20 years with “the Scandinavian IT Design Model”, (PDF, 440kB).
Keynote presentation, Proceedings of NordiCHI 2000, Stockholm, October 2000.

CID-103

Houman Alborzi, Allison Druin, Jaime Montemayor, Michele Platner, Jessica Porteous, Lisa Sherman, Angela Boltman, Gustav Taxén, Jack Best, Joe Hammer, Alex Kruskal, Abby Lal, Thomas Plaisant Schwenn, Lauren Sumida, Rebecca Wagner, Jim Hendler. Designing StoryRooms: Interactive Storytelling Spaces for Children , (PDF, 338kB).
Accepted for publication at Designing Interactive Systems (DIS) '2000, 17-19 August 2000.

CID-102

Ann Lantz, Michael Ortman, Inger Boivie & Jenny Johansson. Användbarhet på www, (PDF, 60kB).
Technical report TRITA-NA-D0008, CID, June 2000.

CID-101

Jan Gulliksen. Bringing in the social perspective: User centred design, (PDF 328kB).
CID, August 2000.

CID-100

Jan Gulliksen & Lars Oestreicher. HCI education in Sweden, (PDF 43kB).
SIGCHI Bulletin, December 1999.

CID-99

John Artim, Mark van Harmelen, Keith Butler, Jan Gulliksen, Austin Henderson, Srdjan Kovacevic, Shijian Lu, Scott Overmeyer, Ray Reaux, Dave Roberts, Jean-Claude Tarby & Keith Vander Linden. Incorporating work, process and task analysis into commercial and industrial object-oriented systems development, a CHI'98 workshop, (PDF, 48kB).
SIGCHI Bulletin, Vol. 30, No. 4, pp. 33-36, October 1998.

CID-98

Olle Sundblad & Gustav Taxén. Supporting Meetings in Virtual environments, (PDF, 216kB).
Technical report TRITA-NA-D0007, CID, January 2000.

CID-97

Stefan Junestrand, Ulf Keijer & Konrad Tollmar. Design Patterns for Private and Public Digital Spaces in the Home Environment.
Submitted to International Journal of Man-Machine Studies.

CID-96

Konrad Tollmar, Stefan Junestrand & Olle Torgny. Virtually Living Together - Using Multiple-Method Designing in the Search for Telematic Emotional Communication.
Submitted to DIS'2000.

CID-95

Sten-Olof Hellström & John Bowers. Simple Interfaces to Complex Sound in Improvised Music.
Submitted to CHI 2000.

CID-94

Peter Petrov. Stockholmsungdomars Internetanvþndning, (PDF, 431kB).
Technical report TRITA-NA-D0008, CID, January 2000.

CID-93

Steve Benford, Chris Greenhalgh, Mike Craven, Graham Walker, Tim Regan, Jason Morphett, John Wyver & John Bowers. Broadcasting On-Line Social Interaction as Inhabited Television.
In Proceedings of ECSCW99, European Conference in Computer Supported Cooperative Work, Copenhagen, September 1999. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

CID-92

Steve Benford, Ian Taylor, Mike Craven, John Wyver, Tim Regan, Jason Morphett & John Bowers. Second Demonstration of Inhabited Television. (Pdf, 1.55MB)
Deliverable D7a.2 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-91

Michael Hoch, Detlev Schwabe, Jeffrey Shaw, Heike Staff, Soraia Raupp Musse, F Garat, Daniel Thalmann, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström & John Bowers. Individual and Group Interaction. (Pdf, 3.89MB)
Deliverable D6.3 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-90

Wolfgang Strauss, Monika Fleischmann, R Ernst, C Liesendahl, R Liesendahl, W Magar, Jasminko Novak, U Suessbrich, Mette Thomsen, John Bowers & Marie-Louise Rinman. Linking between Real and Virtual Spaces. (Pdf, 6.8MB)
Deliverable D6.2 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-89

John Bowers, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström, Malin Carlzon, Sabine Hirtes, Michael Hoch, Bernd Lintermann & Sally Jane Norman. Production Tools for Electronic Arenas: Event Management and Content Production. (Pdf, 7.38MB)
Deliverable D4.3/4.4 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-88

S Cobb, H Neale, D Stanton, C OÕMalley, Allison Druin, Angela Boltman, Carina Fast, Yngve Sundblad & Marita Kjellin. Evaluation of shared desktop storytelling, (PDF, 2.4MB).
Deliverable D3.1 from KidStory, EU Esprit Project 29310, September 1999.

CID-87

Yngve Sundblad, Angela Boltman, Allison Druin, Carina Fast, Marita Kjellin, S Svensson, S Cobb, H Neale & D Stanton. Education Environment Integration of Shared Desktop Storytelling, (PDF, 880kB).
Deliverable D2.1 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 1999.

CID-86

Kristian Simsarian, Ben Bederson, Pär Hansson, Jean-Paul Hourcade, Karl-Petter Åkesson, Gustav Taxén, Allison Druin, V Banyon, Steve Benford, D Stanton & H Neale. Shared Spatial Desktop Development, (PDF, 2,94MB).
Deliverable D1.1 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 1999.

CID-85

Chris Greenhalgh, Steve Benford, Ian Taylor, John Bowers, Graham Walker & John Wyver. Creating a Live Broadcast from a Virtual Environment.
In Proceedings of SIGGRAPH 1999, Los Angeles, USA, August 1999. New York: ACM Press.

CID-84

Steve Benford, Boriana Koleva, Ian Taylor, Chris Greenhalgh, Sally Jane Norman, K Martin, H Schnþdelbach, John Bowers, Marie-Louise Rinman, M Adams & J Row-Farr. Pushing Mixed Reality Boundaries. (Pdf, 4.93MB)
Deliverable D7b.1 from eRENA, EU Esprit Project 25379, February 1999.

CID-83

John Bowers, Steve Benford, Mike Craven, Chris Greenhalgh, Jason Morphett, Tim Regan, Graham Walker & John Wyver. Evaluating Out Of This World: An Experiment in Inhabited Television. (Pdf, 2.70MB)
Deliverable D7a.1 from eRENA, EU Esprit Project 25379, February 1999.

CID-82

Konrad Tollmar & Stefan Junestrand. Video mediated communication for domestic environments.
in N. Streitz, S. Konomi, (Eds.), Cooperative Buildings - Integrating Information, Organization, and Architecture. Proceedings of CoBuild'99, Pittsburgh, PA, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1670. Springer: Heidelberg, 1999.

CID-81

John Bowers, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström, Michael Hoch, Jeffrey Shaw, Monika Fleischmann, Tomas Kulessa, Jasminko Novak & Wolfgang Strauss. Navigation and Devices. (Pdf, 1.22MB)
Deliverable D6.1 from eRENA, EU Esprit Project 25379, May 1998.

CID-80

John Bowers, Yngve Sundblad, Sally Jane Norman, Heike Staff, Detlev Schwabe, Lawrence Wallen & Monika Fleischmann (eds). Extended Performances: Evaluation and Comparison. (Pdf, 906kB)
Deliverable D2.3 from eRENA, EU Esprit Project 25379, May 1998.

CID-79

John Bowers, Sten-Olof Hellström, Kai-Mikael Jää-Aro, Jonas Söderberg, Birgitta Nord, Pär Hansson & Lennart E Fahlén (eds). Constructing and Manipulating the Virtual: Gesture Transformation, Soundscaping and Dynamic Environments for Extended Artistic Performance. (Pdf, 3.92MB)
Deliverable D2.2 from eRENA, EU Esprit Project 25379, May 1998.

CID-78

Marc Giron. En öppen tredimensionell mötesplats för att samla kunskap och information inom människa-datorinteraktion, (PDF, 1.2MB).
Masters thesis TRITA-NA-D0009, Royal Institute of Technology, August 2000.

CID-77

John Bowers, Sten-Olof Hellström & Kai-Mikael Jää-Aro. The Lightwork Performance: algoritmically mediated interaction for virtual environments.
(Pdf, 403 kB)
In Proceedings Companion of CHI'98, Los Angeles, April 1998, pp.291-292.

CID-76

Åke Walldius. Visual diaries: Revival of a Documentary Form in Digital Culture.
Paper presented at the Technologtiues of the Moving Image Conference, Stockholm, Sweden, December 1999.

CID-75

Fredrik Winberg. Discount accessibility engineering: Haven't we met before?, (PDF, 17kB).
Paper presented at the workshop Making designers aware of existing guidlines for accessibility at INTERACT'99, Edinburgh, Great Britain, September 1999.

CID-74

Fredrik Winberg & Sten-Olof Hellström. Investigating Auditory Direct Manipulation: Sonifying the Towers of Hanoi (Pdf, 394kB)
Accepted for publication at CHI 2000, 1-6 April 2000.

CID-73

Sören Lenman. 3D-, Digital Environments for Social Contact in Distance Work, (PDF, 48kB).
English abstract
In Electronic Proceedings of Webnet'99 World Conference on the WWW and Internet, Honolulu, Hawaii, Oct. 24-30, 1999.

CID-72

Jan Gulliksen, Ann Lantz & Inger Boivie. How to Make User Centreed Design Usable, Summary of the INTERACT '99 workshop on How to make user centred design usable with all accepted contributions, (PDF, 334kB).
Technical report TRITA-NA-D0006, CID, 2000.

CID-71

Bengt Göransson & Jan Gulliksen. Anvþndarcentrerad systemutveckling, version 1.0, (PDF, 3.3MB).
Technical report TRITA-NA-D0005, CID, 2000.

CID-70

Jan Gulliksen, Inger Boivie & Ann Lantz. Temadag på CID om anvþndarcentreraddesign och prototyping.
Technical report TRITA-NA-D0004, CID, 2000.

CID-69

Steve Benford, Benjamin B. Bederson, Karl-Petter Åkesson, Victor Bayon, Allison Druin, Pþr Hansson, Juan Pablo Hourcade, Rob Ingram, Helen Neale, Claire O'Malley, Kristian T. Simsarian, Danae Stanton, Yngve Sundblad & Gustav Taxén. Designing Storytelling Technologies to Encourage Collaboration Between Young Children, (PDF, 371kB). English abstract / Svensk sammanfattning
Proc. CHI'2000, Hague, the Netherlands, April 2000, pp.556-563

CID-68

Ann Lantz, Meetings in a Distributed Group of Experts Comparing Face-to-Face, Chat and Collaborative Virtual Environments, (PDF, 52kB). Svensk sammanfattning
Technical report TRITA-NA-D0003, CID, January 2000.

CID-67

Rod McCall, Anders Hedman, Sören Lenman, Designing 3D Environments for Navigation. Submitted to CHI 2000, Conference on Human Factors in Computing

CID-66

Anders Hedman, Sören Lenman, Accommodation and Learning in 3D Environments. In Proc. Of WEBNETC 2000, World Conference on the World Wide Web and the Internet, San Antonio, Texas, October 30-Nov 4, 2000, pp. 727-728.

CID-65

Anders Hedman, Sören Lenman Orientation Vs Accommodation-New Requirements for the HCI of Digital Communities, (PDF, 260kB). In proceedings of HCII '99, The 8th International Conference on Human-Computer Interaction. Munich, Germany.

CID-64

Anders Hedman, Creating Digital Libraries Together-Collaboration, Multimodality, and Plurality, (PDF, 250kB). In proceedings of ITiCSE '99, The 4th Annual SIGCSE/SIGCUE Conference On Innovation and Technology in Computer Science Education. Cracow, Poland.

CID-63

Anders Hedman, Sören Lenman. Visons of Hypermedia Architecture-Beyond Correctness, (PDF, 299kB). In proceedings of AusWeb '99, The 5th Australian World Wide Web Conference. Ballina, Australia.

CID-62

Anders Hedman, Eva-Maria Jacobsson. The Universal Simulator, (PDF, 206kB). Technical Demonstration at Multimedia '98, The 6th ACM International Multimedia Conference, Bristol, UK.

CID-61

Stefan Junestrand, Sören Lenman, Björn Thuresson, Konrad Tollmar. Private and Public Spaces - Video Mediated Communication in a Future Home Environment, (PDF, 579kB).
Video presentation accepted for CHI2000, the Hague, April 2000.

CID 60

Gustav Taxén. A Practician's Guide to DIVE, (PDF, 59kB).
English Abstract / Svensk sammanfattning
Technical report TRITA-NA-D0002, CID, January 2000.

CID 59

Bo Westerlund. Less is More - det visuella uttryckets betydelse för lþrmiljöer på webben, (PDF, 1,6MB). Technical report TRITA-NA-D0001, CID, January 2000.

CID-58

Sören Lenman - CID, Eva-Lotta Sallnþs - Telia Research, Bengt Serenius - Telia Research, Olle Sundblad - CID, Tomas Uhlin - Telia Research, Eva-Marie Wadman - CID, Ulf Winroth - Telia Research. Formella VR-möten , (PDF, 283kB). Technical report TRITA-NA-D9914, CID, November 1999.

CID-57

Lisa Wiberg. www–För kvinnor och män?, (PDF, 900kB). Masters thesis TRITA-NA-D9913, Royal Institute of Technology, October 1999.

CID-56

Henrry Rodr’guez. The Domain Help System (DHS) , (PDF, 1.4MB). Technical report TRITA-NA-D9912, CID, November 1999.

CID-55

Björn Thuresson. Digital Storytelling in a Shared, Distributed 3D-Environment, (PDF, 408kB). In Paper presented at the Interactive Frictions conference at USC, June 4-6 1999.

CID-54

Björn Thuresson. Space and Character Representation In Interactive Narratives , (PDF, 31kB). In Paper presented at the Technologies of the Moving Image conference at The Department of Cinema Studies , December 6-9 1998.

CID-53

Mikael Nilsson & Matthias Palmér. Conzilla Ð Towards a Concept Browser. Technical report TRITA-NA-D9911, CID, August 1999.

CID-52

Ambjörn Naeve. Conceptual Navigation and Multiple Scale Narration in a Knowledge Manifold, (PDF, 200kB). Technical report TRITA-NA-D9910, CID, 1999.

CID-51

Eva-Maria Jacobsson. A Female Gaze?, (PDF, 97kB). Technical report TRITA-NA-D9909, CID, 1999.

CID-50

Mats B. Andersson. Lþrdomþner - om utbildning vid behov , (PDF, 135kB). Technical report TRITA-NA-D9908, CID, June 1999.

CID-49

Ambjörn Naeve. IT-baserade matematikverkyg - några tidigare och några pågående KTH-projekt, (PDF, 218kB). Technical report TRITA-NA-D9907, CID, June 1999.

CID-48

Eva-Maria Jacobsson. 'Mannens respektive Kvinnans Internet' , (PDF, 276kB). Technical report TRITA-NA-D9906, CID, April 1999.

CID-47

Konrad Tollmar, Didier Chincholle, Britt Klasson & Thomas Stephanson. VideoCafé - Virtual Espresso-Cafés and Semi-Located Communities , (PDF, 96kB). Technical report TRITA-NA-D9905, CID, May 1998.

CID-46

Konrad Tollmar & Stefan Junestrand. The Dwelling as a Place for Work.
in N. Streitz, S. Konomi, H. Burkhardt (Eds.), "Cooperative Buildings - Integrating Information, Organization, and Architecture". Proceedings of CoBuild'98, Darmstadt, Germany. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1370. Springer: Heidelberg, 1988.

CID-45

Cristian Bogdan and Olle Sundblad. A Cue-based, Integrated System for Supporting Social Awareness , (PDF, 46kB). Technical report TRITA-NA-D9904, CID, September 1998.

CID-44

Jon Person. Designing a sensor toolbox for reactive environments and smart objects , (PDF, 143kB). Masters thesis TRITA-NA-D9903, Royal Institute of Technology, March 1998.

CID-43

Minna Rþsþnen. IT - herre eller slav? En anvþndarstudie om IT hemma, Magisteruppsats i socialantropologi , (PDF, 89kB).Masters thesis TRITA-NA-D9902, Stockholms Universitet, September 1998.

CID-42

Fredrik Winberg. Usor: A Web Based Collection of User Oriented Methods , (PDF, 2MB). In R. Chatfield, S. Kuhn, M. Muller (editor), Proceedings of Participatory Design Conference, PDC 98 , CPSR, Seattle, WA USA, November 1998.

CID-41

Martin Jonsson Återkoppling med gester och ansiktsuttryck i virtuella mötesmiljöer , (PDF, 1,9MB). Masters thesis TRITA-NA-D9901, Royal Institute of Technology, February 1999.

CID-40

Jan Gulliksen, Ann Lantz and Inger Boivie. User Centered Design in Practice -- Problems and Possibilities, (PDF, 243kB). Technical report TRITA-NA-D9813, CID, January 1999.

CID-39

Anders Hedman. New Institutionalism on the Internet, (PDF, 125kB). Technical report TRITA-NA-D9812, CID, March 1999.

CID-38

Inger Boivie, Jan Gulliksen & Ann Lantz. Temadag på CID -- Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering, (PDF, 174kB). Technical report TRITA-NA-D9811, CID, December 1998.

CID-37

Åke Walldius. Visual diaries in networked communities n Design patterns and the concept of genre as tools for media analysis, (PDF, 437kB). Technical report TRITA-NA-D9810, CID, October 1998.

CID-36

Eva-Maria Jacobsson. Does the Fruit of Technology Benefit Women?, (PDF, 150kB). Technical report TRITA-NA-D9809, CID, November 1998.

CID-35

Olle Torgny. Future Home Environments and Media Forms, (PDF, 944 kB). Technical report TRITA-NA-D9808, CID, November 1998.

CID-34

Karl Hjalmarsson. Dokumentdatabaser som stöd för lärare - en prototyp till en rikstäckande, distribuerad dokumentbas för skolbruk, (PDF, 468kB). Masters thesis TRITA-NA-D9807, Royal Institute of Technology, September 1998.

CID-33

Björn Thuresson. Elements of Narration in a Digital Environment, (PDF, 93kB). Technical report TRITA-NA-D9806, CID, September 1998.

CID-32

Jan Gulliksen, Ann Lantz, Inger Boivie & Fredrik Winberg. Case studies of User Orientation in Working Life, (PDF, 49kB). Technical report TRITA-NA-D9805, CID, May 1998.

CID-31

Bo Schenkman, Tadahiko Fukuda and Bo Persson. Two kinds of glare, scales and eye movements. Technical report TRITA-NA-D9804, CID, March 1998.

CID-30

Nils-Erik Gustafsson, Kerstin Severinsson-Eklundh & Henrry Rodriguez. Domänhjälp, (HTML). Technical report TRITA-NA-D9803, CID, February 1998.

CID-29

Johanna Ullman, Michael Ortman, Sören Lenman & Olle Torgny. CID97 -- Riktlinjer för utformning av webbplatser, (PDF, 550kB). Technical report TRITA-NA-D9802, CID, November 1998.

CID-28

Jan Gulliksen & Ann Lantz. Temadag på CID om användarcentrering i praktiken, (PDF, 302kB). Technical report TRITA-NA-D9801, CID, January 1998.

CID-27

Ann Lantz. Användarcentrerad systemutveckling i nyskapa(n)de projekt vid CID - Rapport från ett projektseminarium den 10 december 1996, (PDF, 134kB). Technical report TRITA-NA-D9716, CID, December 1997.

CID-26

Olle Torgny. Framtida hemmiljöer och mediaformer, (PDF, 891kB). Technical report TRITA-NA-D9715, CID, December 1997.

CID-25

Åke Walldius. Visualisering av miljöekonomiska förlopp. En förstudie om verktyg för visualisering i TCO:s miljömärkning, (PDF, 4,2MB). Technical report TRITA-NA-D9714, CID, November 1997.

CID-24

Peter Petrov. En kritisk granskning av undersökningar om Internetanvändare, (PDF, 706kB). Technical report TRITA-NA-D9713, CID, November 1997.

CID-23

Stefan Eriksson. Personal TV Program Schedules: an Introduction to Usability and Experiments with Neural Networks as a Proposed Solution, (PDF, 195kB). Technical report TRITA-NA-D9712, NADA, November 1997.

CID-22

Bo Schenkman & Tadahiko Fukuda. Aesthetics, Web pages and eye movements, (Abstract / HTML). Technical report TRITA-NA-D9711, CID, November 1997.

CID-21

Bo Schenkman & Lars Kjelldahl. User preferences for the color temperature of a color screen. Displays, vol 20, no 2, August 1999, pp.73-81, ISSN 0141-9382

CID-20

Yngve Sundblad & Olle Sundblad. Olga - a multimodal Interactive Information Assistant, (PDF, 117kB). In proceedings to CHI'98 (with video), April 1998.

CID-19

Ovidiu Sandor, Cristian Bogdan & John Bowers. Aether: An Awareness Engine for CSCW. In Proceedings of ECSCW'97, 1997.

CID-18

Rikard Linde, Ambjörn Naeve , Katarina Skantz , Bo Westerlund , Fredrik Winberg, Kristina Åsvärn & Kenneth Olausson. Kunskapens Trädgård, (PDF, 807kB). Technical report TRITA-NA-D9709, CID, August 1997.

CID-17

Ambjörn Naeve.The Knowledge Manifold, A Concepual Framwork for Computer Supported Education, (PDF, 2MB). Technical report TRITA-NA-D9708, CID, September 1997.

CID-16

Louise Wallenberg. Multimedia i filmundervisningen - en utvärderande rapport, (PDF, 258kB). Technical report TRITA-NA-D9707, CID, May 1997.

CID-15

Olle Torgny & Ann Lantz. /ver gränserna - en seminarieserie på CID, (PDF, 44kB). Technical report TRITA-NA-D9706, CID, May 1997.

CID-14

John Juliusson. SGML-märkning av medeltida jordeboksmaterial, (PDF, 379kB). MasterYens thesis TRITA-NA-D9705, Nada, May 1997.

CID-13

Björn Thuresson. MultiMedia & Filmundervisning - Rapport om ett forskningsprojekt, (PDF, 1.1MB). Technical report TRITA-NA-D9704, CID, May 1997.

CID-12

Olle Torgny. Metaphor - a Working Concept, (PDF, 52kB). In Proceedings of EAD conference Contextual Design - Design in Contexts, Stockholm, April 1997.

CID-11

Fredrik Winberg. Användar - eller systemstyrning? En studie av menyer i ett interaktivt tv-system, (PDF, 799kB). MasterYens thesis TRITA-NA-D9703, Royal Institute of Technology, March 1997.

CID-10

Bo Schenkman, Sture Eriksson & Bo Persson. Psykologi och bildskärmsteknologi (Abstract, HTML). Technical report TRITA-NA-D9701, CID, January 1997.

CID-9

John Bowers. Collaborative Virtual Environments: Grounding Development and Evaluation in Social Scientific Analysis, (PDF, 209kB). Technical report TRITA-NA-D9702, CID, February 1997.

CID-8

Kai-Mikael Jää-Aro &Lars Kjelldahl. Effects of Image Resolution on Depth Perception in Stereo and Non-stereo Images, In Stereoscopic Displays and Applications VIII, volume 3012, SPIE, February 1997.

CID-7

Bo Schenkman. Rapport frAn Arsmötet 1996 för Human Factors and Ergonomics Society, (PDF, 168kB). Arbete, människa, miljö, no. 4, August 1996.

CID-6

Sören Lenman, Henry See , Michael Century & Bruce Pennycook. Merz - Creating personal and Shared Spaces on the World Wide Web, (PDF, 361kB). In H.Maurer (editor), Proceedings of WebNet 96 - World Conference of the Web Society, pages 292-297, AACE, San Francisco, October 1996.

CID-5

Michael Ortman. Att få faktainformation läst på World Wide Web med hjälp av god typografi - en studie av två sätt att presentera ett material, (PDF, 649kB). B.A. thesis TRITA-NA-D9603, Mälardalens Högskola, November 1996.

CID-4

Tomas Soltesz. Informella möten i mediarum, (PDF, 269kB). B.A. thesis TRITA-NA-D9602, Stockholms Univeritet, June 1996

CID-3 

Kristina Höök. Evaluating the Utility and Usability of an Adaptive Hypermedia System, (PDF, 115kB). Technical report TRITA-NA-D9601, CID, June 1996.

CID-2

Britt (Jönsson) Klasson, Anna Schömer & Konrad Tollmar. The Freedom to Work from an Arbitrary Position. Interactive Poster. In Proceedings of CHI'96, April 1996.

CID-1

Donald Broady & Hasse Haitto. Internet and the Humanities - the promises of Integrated Open Hypermedia, (PDF, 402kB) Only published on the Web, URL - http://www.child.org. In Proceedings of Contemporary computer and network technologies, Children's Computer Club, Moscow, January 1996.

Uppdaterad 2007-08-24


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss