CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
Forskning Seminarier Exjobb Publikationer Medarbetare Intressenter
 
 

Detta är en "historisk" webplats som visar CID som det såg ut inför hopslagningen 1 juli 2005 med IPLab till MDI-gruppen. Sedan 2011 ingår MDI tillsammans med Mediagruppen i MID, Media and Interaction Design, inom CSC, skolan för datavetenskap och kommunikation (där f.d. NADA ingår).

MID-gruppens webplats hittar du information om nu pågående verksamhet, till stor del baserad på och fortsättning av CIDs aktiviteter och resultat.

Äventyret fortsätter!

På den här web-platsen (nedan och via knapparna) hittar du "frusen" information om CIDs verksamhet 1995-2005:
forskningsområden, forskningsprojekt, intressenter, karta, publikationer m.m.

Lista med 329 publikationer 1995-2005

Yngve Sundblad, CIDs föreståndare 1996-2005


Välkommen till CID, vi gör IT lättare att använda

Bildkarta med länkar till CIDs forskningsområden.Våra forskningsområden
Här kan du läsa mer om våra forskningsområden, och våra EU-projekt.>>


Seminarier och evenemang:

Nästa IPLab-seminarium


UITQlogga-länk

 

User-driven IT Design and Quality Assurance
– UITQ 2005, May 24-25, 2005

 

I direkt anknytning till Användarnas Dag 2005 arrangerade CID en två-dagars internationell vetenskaplig workshop. Mer information om workshopen och ett översiktligt program finns på: http://cid.nada.kth.se/ao/uitq05/

Information om Användarnas Dag 2005: http://www.usersaward.se/


Ann Lantz, och Bosse Westerlund CID, NADA är med på Hjärnkontoret!
En uppfinnartävling anordnas med anledning av Hjärnkontorets 10-års jubileum våren 2005. Den 12 april presenteras vinnaren i Hjärnkontorets uppfinnartävling i programmet. Sen kommer Ann och Bosse att berätta om designprocessen och om ny teknik som vi arbetar med. De kommer också att bygga det vinnande förslaget tillsammans med uppfinnaren eller uppfinnarna.
I säsongens sista Hjärnkontoret, den 10 maj, kommer vinnaruppfinningen vara färdig att visas. Programmen går att se på Hjärnkontorets webbplats.

Klicka på barn och sedan hjärnkontoret från: http://svt.se


Guldlänken 2005

Vem har offentliga Sveriges bästa e-tjänst?

Tävlingen Guldlänken utser för sjunde året i rad Sveriges bästa e-tjänster inom offentlig sektor. Guldlänken är öppen för alla organisationer inom stat, kommun och landsting som satsat på Internetlösningar eller andra elektroniska medier för att underlätta för medborgare och företag.
Mer information om Guldlänken finns på www.guldlanken.se


CID från sommaren 2005 och framåt

Efter 10 års framgångsrik användarorienterad verksamhet med alltmer multidisciplinär kompetens och alltfler intressenter står CID inför en förändring när basfinansieringen från VINNOVA upphör sista juni 2005.

CID kommer att leva kvar som samlingsnamn på en forskargrupp inom ämnet MDI, Människa-Datorinteraktion”, på KTH med ett antal projekt inom Användarorienterad
IT-Design, samt, under något ändrade former, i forum för intresserade, seminarieserie, öppna hus mm. Läs mer >>

Det finns mycket kvar att göra för att utforska, utveckla och sprida användarorienterad IT-design. Äventyret fortsätter!

Yngve Sundblad, Professor, Föreståndare för CID, y@kth.se


Till Användarorientering (bild från Användarkonferens i Umeå inom projektet ITQ). Till Connected Communities (avatar i 3D-värld) Till Interaktionsformer (bild av en hand/gestgränssnitts-demo). Till Interaktiva lärmiljöer (bild från Cybermath, interaktiv matte-lektion i 3D-värld) Till EU-projketen (bild på "tonetable" ett visuellt ljudbord för interaktion mellan människor).

Uppdaterad 2012-05-07


CID 1996-2005 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss