CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Om webbplatsen

Om webbplatsen

CIDs webbplats kommer ständigt att vidareutvecklas. Vi vill, med hjälp av CIDs samlade kunskap och erfarenhet, skapa en helhet av användning, ändamål, form och semantik.

Det finns resultat från flera olika undersökningar av CIDs tidigare webbplatser (Användbarhet på www, CID-102, PDF 60kB), i dessa har det framkommit att presentationen av informationen måste förbättras. Det gäller t.ex. hur olika användare hittar projekt, rapporter, m.m. som är intressanta för just dem.

Förutom allmänt tillgänglig teknik kommer vi att applicera de lösningar som är under utveckling inom flera av ovanstående projekt inom både märkning och modellering. Vi tar även hjälp av metoder inom arkitektur och industridesign, där man har lång erfarenhet av att arbeta med användarnas förväntningar och behov.

Vid utformningen av den nuvarande webbplatsen har vi använt oss av de riktlinjer som finns beskrivna i projektet CID'97 — Riktlinjer för utformning av webbplatser. CID'97 är en sammanställning av goda exempel på riktlinjer och tekniker när man ska utarbeta en webbtjänst.

Vi går nu vidare med att utveckla metoder och strategier för ett helhetstänkade vad det gäller webbplatsutformning — med alla användargrupper i fokus.

Webbplatsen är ett samarbete mellan Användarorientering, Interaktiva lärmiljöer och Connected Communities.

Maria Engström, informationsansvarig, mariaee@nada.kth.se

 

Uppdaterad 2002-04-04


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss