CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Forskning > Introduktion

Introduktion

Våra forskningsprojekt präglas av den dynamik som ligger i mötet mellan olika yrken och kompetenser från industrin och den akademiska världen. De drivs i samarbete mellan experter från områden som datateknik, beteendevetenskap, pedagogik, kommunikation, språkvetenskap, ergonomi, grafisk design, industridesign, konst och dramaturgi. Du kan läsa mer om våra projekt i projektkatalogen (pdf, 296kB)

Vi arbetar med de konstnärliga skolorna för att höja den estetiska nivån, att ta tillvara olika mediers kreativa möjligheter samt att höja begripligheten hos IT-tillämpningar. Forskningen sker i nära samarbete med IPLab, som flera av våra forskarna är knutna till. Både CID och IPLab är involverade i
HMI forskarskolan
.

Våra fyra forskningsområden innefattar:
Användarorienterad design
som involverar användare, med handikappade som en särskild utmaning, i alla utvecklingsfaser. Både generellt men också i specifika projekt där användaren får vara i fokus.
Connected Communities, design av virtuella mötesplatser för möten och interaktion.
Interaktionsformer, utveckla nya former av interaktion mellan människa och teknik.
Interaktiva lärmiljöer och semantisk web, utveckla metoder och verktyg för att skapa interaktiva former av explorativt lärande.

Internationella samarbeten pågår bl.a. genom Esprit och forskningsprojektet eRENA och KidStory som våra forskare deltagit i. Dessa projekt avslutades under 2000/01, inom ”mixed reality” Shape och Interliving kommunikation mellan generationer har vi drivit två projekt, dessa avslutades under 2004.Vi fortsätter att koordinera EU finansierade projekt. Att delta i dessa projekt, med världsledande samarbetspartners vid universitet i Europa, är en viktig del i vår forskning varigenom vi ytterligare utvecklar vår spetskompetens.

Under fjärde verksamhetsperioden 2003-2005 fortsätter vi att utveckla vår forskning i nära samarbete med våra intressenter.

Uppdaterad 2004-11-23


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss