CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Publikationer >Alla

Rapporter

Rapporterna finns också i pappersformat och går att beställa kostnadsfritt per fax 08-790 90 99 eller e-post cid@nada.kth.se

De elektroniska format som våra rapporter kommer att finnas i är i första hand PDF. Fria PDF-läsare och plug-in till webbläsare finns att hämta hos Adobe System Inc.

Hämta Acrobat reader från Adobes webbplats.

Vår rapportserie har tilldelats: ISSN 1403-721 (tryckta versionen) 1403-073X (on-line-versionen).

 

CID-145

Fredrik Winberg, Auditory Direct Manipulation for Blind Computer Users
Licentiate Thesis TRITA-NA-0137, KTH, NADA, CID, November 2001

CID-144

Bo Westerlund, Interliving.
Teknisk rapport TRITA-NA-D, CID, November 2001

CID-143

Lena LindŽ, Malin Pettersson, AnvŠndbara sškmotorer fšr offentliga verksamheters webbplatser (Pdf.431kB)
CID, Oktober 2001

CID-142

ke Walldius, Patterns of Recollection; The Documentary Meets Digital Media Abstract.
Teknisk rapport TRITA-NA-D0105, CID, Augusti 2001

CID-141

Ann Lantz. Distance meetings in formal groups (Pdf.313kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0106, CID, oktober 2001

CID-140

Bo Westerlund, Sinna Lindquist, Yngve Sundblad, Cooperative design of communication support for and with families in Stockholm - communication maps, communication probes and low-tech prototypes (Pdf.1.84MB)
Paper presented at The1st Equator IRC Workshop on Ubiquitous Computing in Domestic Environments. CID, September 2001

CID-139

Susanna Olsson TietoEnator, Funda Denizhan TietoEnator och Ann Lantz, Prototyping. (Pdf, 46kB)
Teknisk rapport TRITA-NA-D0105, CID, Augusti 2001

CID-138

Jan Gulliksen and Ann Lantz. Design versus Design - from the Shaping of Product to the Creation of User Experiences (Pdf.463kB)
Introductory chapter to the special issue of the International Journal of Human-Computer Interaction, (special issue), Vol. 14. No., 2002.

CID-137

Gustav Taxén and Ambjörn Naeve. A System for Exploring Open Issues in VR-based Education.
To appear in the SIGGRAPH 2001 Conference Abstracts and Application (Educators Program), August 2001.

CID-136

Fredrik Winberg. Auditory Direct Manipulation for Blind Computer Users: Report on Work in Progress (Pdf, 678kB)
Accepted for publication at the sixth international symposium on Signal Processing and its Applications, Kuala-Lumpur, Malaysia, August 2001.

CID-135

Jan Gulliksen and Clemens Lutsch. Guidelines, Methods and Processes for Accessibility (Pdf.409kB)
Special Interest Group to Universal Access of Human-Computer Interfaces, UAHCI 2001, New Orleans, USA, August 2001.

CID-134

Jan Gulliksen, Clemens Lutsch and Susan Harker. Accessibility Through Standardisation (Pdf.462kB)
In C. Stephanidis (eds.) proceedings of the 1st international conference on Universal Access of Human-Computer Interfaces, UAHCI 2001, New Orleans, USA, August 2001.

CID-133

Jan Gulliksen and Bengt Sandblad. Work Environment and Computer Systems Development (Pdf.413kB)
In Proceedings of the HCI International 2001, New Orleans, USA, August 2001.

CID-132

Fredrik Winberg & Sten-Olof Hellström. Qualitative Aspects of Auditory Direct Manipulation: A Case Study of the Towers of Hanoi (Pdf, 485kB)
Accepted for publication at the seventh international conference on auditory display ICAD 2001, Espoo, Finland, July-August 2001.

CID-131

Jan Gulliksen and Bengt Göransson. Reenginering the System Development Process for User Centred Design (Pdf.639kB)
Proceedings of INTERACT 2001, IOS Press, Tokyo, Japan, July 2001.

CID-130

Fredrik Winberg. Auditory Direct Manipulation for Blind Computer Users: Making a Well Established Design Principle Universal (Pdf, 404kB)
Paper presented at the workshop Universal design: Towards universal access in the information society at CHI2001, Seattle, WA, USA, April 2001.

CID-129

Gustav Taxén and Ambjörn Naeve. CyberMath: A Shared Virtual Environment for Mathematics Exploration.
Proceedings of the ICDE 20th World Conference on Open Learning and Distance Education, Düsseldorf, Germany, April 200

CID-128

John Bowers. Crossing the Line - a Field Study of Inhabited Television.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 127-140, March-April 2001.

CID-127

Gustav Taxén, Allison Druin, Carina Fast & Marita Kjellin. KidStory - a Technology Design Partnership with Children.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 119-125, March-April 2001.

CID-126

Konrad Tollmar, Didier Chincholle, Britt Klasson, Thomas Stephanson. VideoCafé - Exploring Mediaspaces in Public Places within Organizations.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 101-110, March-April 2001.

CID-125

Åke Walldius. Shared 3-D Workplace Exhibitions as Sites for Community Meetings.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 91-99, March-April 2001.

CID-124

Sören Lenman & Yngve Sundblad. Five Years' Experience from CID - an Interdisciplinary Competence Centre for Design of Usable IT Applications.
BIT, Behaviour & Information Technology, vol. 20, no. 2, pp. 81-89, March-April 2001.

CID-123

Carl Åborg och Jan Gulliksen. Arbetsmiljö och IT i ett användarperspektiv (Pdf.459kB)
I Bertil Olsson (Ed.) Användarperspektiv - Människa, Teknik, Organisation. Utgiven av NUTEK, 2001.

CID-122

Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Magnus Lif. A User Centred Approach to Object Oriented UI Design.(Pdf.707kB)
In Mark van Harmelen (Ed.) Designing Interactive Systems: Object modelling and User Interface Design. Chapter 8, pp. 283-312. Addison Esley Longman, 2001.

CID-121

Jan Gulliksen, Susan Harker and John Steger. The ISO Approach to the Development of Ergonomics Standards for Accessibility.(Pdf.484kB)
In Colette Nicole and Julio Abascal (Eds.) Inclusive design guidelines for HCI. Taylor & Francis Ltd., 2001.

CID-120

Jan Gulliksen, Inger Boivie and Bengt Göransson. Design Patterns versus Style Guides - Re-inventing the Wheel?(Pdf.425kB)
IFIP 13.2 Workshop on Patterns in Human Computer Interaction, London, Storbritannien, November 2000.

CID-119

Sara Ilstedt Hjelm & Carolina Browall. Brainball - Using Brainactivity for Cool Competition.
Short Paper accepted to NordiCHI 2000, Stockholm, Sweden, October 2000.

CID-118

Jan Gulliksen. Action Research versus Experimental Methodologies for HCI.(Pdf.409kB)
Proceedings of NordiCHI 2000, Stockholm, Sweden, October 2000.

CID-117

Jan Gulliksen, Ann Lantz, Kerstin Severinson Eklundh and Lars Oestreicher. Design versus Design - from the Shaping of Product ot the Creation of User Experiences.(Pdf.469kB)
Proceedings of NordiCHI 2000, Stockholm, Sweden, October 2000.

CID-116

Ben Bederson, Angela Boltman, John Bowers, Sue Cobb, Allison Druin, Carina Fast, Marita Kjellin, Helen Neale, Claire O'Malley, Danae Stanton. Shared Storytelling Objects - KidStory Evaluation Report.
Deliverable D3.2 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 2000.

CID-115

Angela Boltman, Sue Cobb, Joannan Crosier, Allison Druin, Carina Fast, Marita Kjellin, Helen Neale, Danae Stanton, Yngve Sundblad, Karl-Petter Åkesson. Shared Storytelling Objects - Education Environment Intergration Report.
Deliverable D2.2 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 2000.

CID-114

Torbjörn Lind, Lars Bengtsson, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius. Kvalitetssäkrring av IT-stöd för det utvecklande arbetet - förstudie.
Teknisk rapport TRITA-NA-D0012, CID, Januari 2000.

CID-113

Jan Gulliksen, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius. Kvalitetssäkring av IT-stöd för det utvecklande arbetet - Tidigare och pågående forskning inom områden.
Teknisk rapport TRITA-NA-D0011, CID, Januari 2000.

CID-112

Fredrik Winberg & Sten-Olof Hellström. The Quest for Auditory Direct Manipulation: the Sonified Towers of Hanoi (Pdf, 427kB)
Proceedings of the 3rd International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2000), Sardinia, Italy, September 2000.

CID-110

Ambjörn Naeve. The Work of Ambjörn Naeve within the Field of Mathematical Education Reform.
TRITA-NA-D0104, CID, March 2001.

CID-109

Ambjörn Naeve. Begreppsmodullering och matematik.
TRITA-NA-D0103.

CID-108

Jens Backlund. Web interfaces and usability, (PDF, 720kB).
Technical report TRITA-NA-D0102. Master thesis, Royal Institute of Technology, February, 2001.

CID-107

Anders Hedman. Visitor Orientation: Human-Computer Interaction in Digital Places, (PDF, 12MB).
Technical report TRITA-NA-D0101. Licentiate Dissertation, CID, NADA, February 2001.

CID-106

Olle Bälter & Ann Lantz. A Case Study Where PD Would Have Helped – Or Maybe Not? Presented at PDC'2000, November 28 - December 1, 2000, New York.

CID-105

Inger Boivie, Jan Gulliksen, Ann Lantz. Temadag — iterativ utveckling och projektstyrning, (PDF, 68kB). Technical report TRITA-NA-D0010, CID, November 2000.

CID-104

Susanne Bødker, Pelle Ehn, Dan Sjögren & Yngve Sundblad. Co-operative Design — perspectives on 20 years with “the Scandinavian IT Design Model”, (PDF, 440kB).
Keynote presentation, Proceedings of NordiCHI 2000, Stockholm, October 2000.

CID-103

Houman Alborzi, Allison Druin, Jaime Montemayor, Michele Platner, Jessica Porteous, Lisa Sherman, Angela Boltman, Gustav Taxén, Jack Best, Joe Hammer, Alex Kruskal, Abby Lal, Thomas Plaisant Schwenn, Lauren Sumida, Rebecca Wagner, Jim Hendler. Designing StoryRooms: Interactive Storytelling Spaces for Children , (PDF, 338kB).
Accepted for publication at Designing Interactive Systems (DIS) '2000, 17-19 August 2000.

CID-102

Ann Lantz, Michael Ortman, Inger Boivie & Jenny Johansson. Användbarhet på www, (PDF, 60kB).
Technical report TRITA-NA-D0008, CID, June 2000.

CID-101

Jan Gulliksen. Bringing in the social perspective: User centred design, (PDF 328kB).
CID, August 2000.

CID-100

Jan Gulliksen & Lars Oestreicher. HCI education in Sweden, (PDF 43kB).
SIGCHI Bulletin, December 1999.

CID-99

John Artim, Mark van Harmelen, Keith Butler, Jan Gulliksen, Austin Henderson, Srdjan Kovacevic, Shijian Lu, Scott Overmeyer, Ray Reaux, Dave Roberts, Jean-Claude Tarby & Keith Vander Linden. Incorporating work, process and task analysis into commercial and industrial object-oriented systems development, a CHI'98 workshop, (PDF, 48kB).
SIGCHI Bulletin, Vol. 30, No. 4, pp. 33-36, October 1998.

CID-98

Olle Sundblad & Gustav Taxén. Supporting Meetings in Virtual environments, (PDF, 216kB).
Technical report TRITA-NA-D0007, CID, January 2000.

CID-97

Stefan Junestrand, Ulf Keijer & Konrad Tollmar. Design Patterns for Private and Public Digital Spaces in the Home Environment.
Submitted to International Journal of Man-Machine Studies.

CID-96

Konrad Tollmar, Stefan Junestrand & Olle Torgny. Virtually Living Together - Using Multiple-Method Designing in the Search for Telematic Emotional Communication.
Submitted to DIS'2000.

CID-95

Sten-Olof Hellström & John Bowers. Simple Interfaces to Complex Sound in Improvised Music.
Submitted to CHI 2000.

CID-94

Peter Petrov. Stockholmsungdomars InternetanvŠndning, (PDF, 431kB).
Technical report TRITA-NA-D0008, CID, January 2000.

CID-93

Steve Benford, Chris Greenhalgh, Mike Craven, Graham Walker, Tim Regan, Jason Morphett, John Wyver & John Bowers. Broadcasting On-Line Social Interaction as Inhabited Television.
In Proceedings of ECSCW99, European Conference in Computer Supported Cooperative Work, Copenhagen, September 1999. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

CID-92

Steve Benford, Ian Taylor, Mike Craven, John Wyver, Tim Regan, Jason Morphett & John Bowers. Second Demonstration of Inhabited Television. (Pdf, 1.55MB)
Deliverable D7a.2 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-91

Michael Hoch, Detlev Schwabe, Jeffrey Shaw, Heike Staff, Soraia Raupp Musse, F Garat, Daniel Thalmann, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström & John Bowers. Individual and Group Interaction. (Pdf, 3.89MB)
Deliverable D6.3 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-90

Wolfgang Strauss, Monika Fleischmann, R Ernst, C Liesendahl, R Liesendahl, W Magar, Jasminko Novak, U Suessbrich, Mette Thomsen, John Bowers & Marie-Louise Rinman. Linking between Real and Virtual Spaces. (Pdf, 6.84MB)
Deliverable D6.2 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-89

John Bowers, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström, Malin Carlzon, Sabine Hirtes, Michael Hoch, Bernd Lintermann & Sally Jane Norman. Production Tools for Electronic Arenas: Event Management and Content Production. (Pdf, 7.38MB)
Deliverable D4.3/4.4 from eRENA, EU Esprit Project 25379, September 1999.

CID-88

S Cobb, H Neale, D Stanton, C OÕMalley, Allison Druin, Angela Boltman, Carina Fast, Yngve Sundblad & Marita Kjellin. Evaluation of shared desktop storytelling, (PDF, 2,42MB).
Deliverable D3.1 from KidStory, EU Esprit Project 29310, September 1999.

CID-87

Yngve Sundblad, Angela Boltman, Allison Druin, Carina Fast, Marita Kjellin, S Svensson, S Cobb, H Neale & D Stanton. Education Environment Integration of Shared Desktop Storytelling, (PDF, 880kB).
Deliverable D2.1 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 1999.

CID-86

Kristian Simsarian, Ben Bederson, Pär Hansson, Jean-Paul Hourcade, Karl-Petter kesson, Gustav Taxén, Allison Druin, V Banyon, Steve Benford, D Stanton & H Neale. Shared Spatial Desktop Development, (PDF, 2,94MB).
Deliverable D1.1 from KidStory, EU Esprit Project 29310, August 1999.

CID-85

Chris Greenhalgh, Steve Benford, Ian Taylor, John Bowers, Graham Walker & John Wyver. Creating a Live Broadcast from a Virtual Environment.
In Proceedings of SIGGRAPH 1999, Los Angeles, USA, August 1999. New York: ACM Press.

CID-84

Steve Benford, Boriana Koleva, Ian Taylor, Chris Greenhalgh, Sally Jane Norman, K Martin, H SchnŠdelbach, John Bowers, Marie-Louise Rinman, M Adams & J Row-Farr. Pushing Mixed Reality Boundaries. (Pdf, 4.93MB)
Deliverable D7b.1 from eRENA, EU Esprit Project 25379, February 1999.

CID-83

John Bowers, Steve Benford, Mike Craven, Chris Greenhalgh, Jason Morphett, Tim Regan, Graham Walker & John Wyver. Evaluating Out Of This World: An Experiment in Inhabited Television. (Pdf, 2.70MB)
Deliverable D7a.1 from eRENA, EU Esprit Project 25379, February 1999.

CID-82

Konrad Tollmar & Stefan Junestrand. Video mediated communication for domestic environments.
in N. Streitz, S. Konomi, (Eds.), Cooperative Buildings - Integrating Information, Organization, and Architecture. Proceedings of CoBuild'99, Pittsburgh, PA, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1670. Springer: Heidelberg, 1999.

CID-81

John Bowers, Kai-Mikael Jää-Aro, Sten-Olof Hellström, Michael Hoch, Jeffrey Shaw, Monika Fleischmann, Tomas Kulessa, Jasminko Novak & Wolfgang Strauss. Navigation and Devices. (Pdf, 1.22MB)
Deliverable D6.1 from eRENA, EU Esprit Project 25379, May 1998.

CID-80

John Bowers, Yngve Sundblad, Sally Jane Norman, Heike Staff, Detlev Schwabe, Lawrence Wallen & Monika Fleischmann (eds). Extended Performances: Evaluation and Comparison. (Pdf, 906kB)
Deliverable D2.3 from eRENA, EU Esprit Project 25379, May 1998.

CID-79

John Bowers, Sten-Olof Hellström, Kai-Mikael Jää-Aro, Jonas Sšderberg, Birgitta Nord, Pär Hansson & Lennart E Fahlén (eds). Constructing and Manipulating the Virtual: Gesture Transformation, Soundscaping and Dynamic Environments for Extended Artistic Performance. (Pdf, 3.92MB)
Deliverable D2.2 from eRENA, EU Esprit Project 25379, May 1998.

CID-78

Marc Giron. En öppen tredimensionell mötesplats för att samla kunskap och information inom människa-datorinteraktion, (PDF, 1.2MB).
Masters thesis TRITA-NA-D0009, Royal Institute of Technology, August 2000.

CID-77

John Bowers, Sten-Olof Hellström & Kai-Mikael Jää-Aro. The Lightwork Performance: algoritmically mediated interaction for virtual environments.
In Proceedings Companion of CHI'98, Los Angeles, April 1998, pp.291-292.

CID-76

Åke Walldius. Visual diaries: Revival of a Documentary Form in Digital Culture.
Paper presented at the Technologtiues of the Moving Image Conference, Stockholm, Sweden, December 1999.

CID-75

Fredrik Winberg. Discount accessibility engineering: Haven't we met before?, (PDF, 17kB).
Paper presented at the workshop Making designers aware of existing guidlines for accessibility at INTERACT'99, Edinburgh, Great Britain, September 1999.

CID-74

Fredrik Winberg & Sten-Olof Hellström. Investigating Auditory Direct Manipulation: Sonifying the Towers of Hanoi (Pdf, 394kB)
Accepted for publication at CHI 2000, 1-6 April 2000.

CID-73

Sören Lenman. 3D-, Digital Environments for Social Contact in Distance Work, (PDF, 48kB).
English abstract
In Electronic Proceedings of Webnet'99 World Conference on the WWW and Internet, Honolulu, Hawaii, Oct. 24-30, 1999.

CID-72

Jan Gulliksen, Ann Lantz & Inger Boivie. How to Make User Centreed Design Usable, Summary of the INTERACT '99 workshop on How to make user centred design usable with all accepted contributions, (PDF, 334kB).
Technical report TRITA-NA-D0006, CID, 2000.

CID-71

Bengt Gšransson & Jan Gulliksen. AnvŠndarcentrerad systemutveckling, version 1.0, (PDF, 3.3MB).
Technical report TRITA-NA-D0005, CID, 2000.

CID-70

Jan Gulliksen, Inger Boivie & Ann Lantz. Temadag pŒ CID om anvŠndarcentreraddesign och prototyping.
Technical report TRITA-NA-D0004, CID, 2000.

CID-69

Steve Benford, Benjamin B. Bederson, Karl-Petter kesson, Victor Bayon, Allison Druin, PŠr Hansson, Juan Pablo Hourcade, Rob Ingram, Helen Neale, Claire O'Malley, Kristian T. Simsarian, Danae Stanton, Yngve Sundblad & Gustav Taxén. Designing Storytelling Technologies to Encourage Collaboration Between Young Children, (PDF, 371kB).
English abstract / Svensk sammanfattning
Paper accepted to CHI-2000, the Hague, the Netherlands.

CID-68

Ann Lantz, Meetings in a Distributed Group of Experts Comparing Face-to-Face, Chat and Collaborative Virtual Environments, (PDF, 52kB).
Svensk sammanfattning
Technical report TRITA-NA-D0003, CID, January 2000.

CID-67

Rod McCall, Anders Hedman, Sören Lenman, Designing 3D Environments for Navigation. Submitted to CHI 2000, Conference on Human Factors in Computing.

CID-66

Anders Hedman, Sören Lenman, Accommodation and Learning in 3D Environments. Submitted to CHI 2000, Conference on Human Factors in Computing Systems.

CID-65

Anders Hedman, Sören Lenman Orientation Vs Accommodation-New Requirements for the HCI of Digital Communities, (PDF, 260kB). In proceedings of HCII '99, The 8th International Conference on Human-Computer Interaction. Munich, Germany.

CID-64

Anders Hedman, Creating Digital Libraries Together-Collaboration, Multimodality, and Plurality, (PDF, 250kB). In proceedings of ITiCSE '99, The 4th Annual SIGCSE/SIGCUE Conference On Innovation and Technology in Computer Science Education. Cracow, Poland.

CID-63

Anders Hedman, Sören Lenman. Visons of Hypermedia Architecture-Beyond Correctness, (PDF, 299kB). In proceedings of AusWeb '99, The 5th Australian World Wide Web Conference. Ballina, Australia.

CID-62

Anders Hedman, Eva-Maria Jacobsson. The Universal Simulator, (PDF, 206kB). Technical Demonstration at Multimedia '98, The 6th ACM International Multimedia Conference, Bristol, UK.

CID-61

Stefan Junestrand, Sören Lenman, Björn Thuresson, Konrad Tollmar. Private and Public Spaces - Video Mediated Communication in a Future Home Environment, (PDF, 579kB).
Video presentation accepted for CHI2000, the Hague, April 2000.

CID 60

Gustav Taxén. A Practician's Guide to DIVE, (PDF, 59kB).
English Abstract / Svensk sammanfattning
Technical report TRITA-NA-D0002, CID, January 2000.

CID 59

Bo Westerlund. Less is More - det visuella uttryckets betydelse fšr lŠrmiljšer pŒ webben, (PDF, 1,6MB). Technical report TRITA-NA-D0001, CID, January 2000.

CID-58

Sören Lenman - CID, Eva-Lotta SallnŠs - Telia Research, Bengt Serenius - Telia Research, Olle Sundblad - CID, Tomas Uhlin - Telia Research, Eva-Marie Wadman - CID, Ulf Winroth - Telia Research. Formella VR-mšten , (PDF, 283kB). Technical report TRITA-NA-D9914, CID, November 1999.

CID-57

Lisa Wiberg. www–För kvinnor och män?, (PDF, 900kB). Masters thesis TRITA-NA-D9913, Royal Institute of Technology, October 1999.

CID-56

Henrry Rodr’guez. The Domain Help System (DHS) , (PDF, 1.4MB). Technical report TRITA-NA-D9912, CID, November 1999.

CID-55

Björn Thuresson. Digital Storytelling in a Shared, Distributed 3D-Environment , (PDF, 408kB). In Paper presented at the Interactive Frictions conference at USC, June 4-6 1999.

CID-54

Björn Thuresson. Space and Character Representation In Interactive Narratives , (PDF, 31kB). In Paper presented at the Technologies of the Moving Image conference at The Department of Cinema Studies , December 6-9 1998.

CID-53

Mikael Nilsson & Matthias PalmŽr. Conzilla Ð Towards a Concept Browser. Technical report TRITA-NA-D9911, CID, August 1999.

CID-52

Ambjörn Naeve. Conceptual Navigation and Multiple Scale Narration in a Knowledge Manifold, (PDF, 200kB). Technical report TRITA-NA-D9910, CID, 1999.

CID-51

Eva-Maria Jacobsson. A Female Gaze?, (PDF, 97kB). Technical report TRITA-NA-D9909, CID, 1999.

CID-50

Mats B. Andersson. LŠrdomŠner - om utbildning vid behov , (PDF, 135kB). Technical report TRITA-NA-D9908, CID, June 1999.

CID-49

Ambjörn Naeve. IT-baserade matematikverkyg - nŒgra tidigare och nŒgra pŒgŒende KTH-projekt, (PDF, 218kB). Technical report TRITA-NA-D9907, CID, June 1999.

CID-48

Eva-Maria Jacobsson. 'Mannens respektive Kvinnans Internet' , (PDF, 276kB). Technical report TRITA-NA-D9906, CID, April 1999.

CID-47

Konrad Tollmar, Didier Chincholle, Britt Klasson & Thomas Stephanson. VideoCafŽ - Virtual Espresso-CafŽs and Semi-Located Communities , (PDF, 96kB). Technical report TRITA-NA-D9905, CID, May 1998.

CID-46

Konrad Tollmar & Stefan Junestrand. The Dwelling as a Place for Work.
in N. Streitz, S. Konomi, H. Burkhardt (Eds.), "Cooperative Buildings - Integrating Information, Organization, and Architecture". Proceedings of CoBuild'98, Darmstadt, Germany. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1370. Springer: Heidelberg, 1988.

CID-45

Cristian Bogdan and Olle Sundblad. A Cue-based, Integrated System for Supporting Social Awareness , (PDF, 46kB). Technical report TRITA-NA-D9904, CID, September 1998.

CID-44

Jon Person. Designing a sensor toolbox for reactive environments and smart objects , (PDF, 143kB). Masters thesis TRITA-NA-D9903, Royal Institute of Technology, March 1998.

CID-43

Minna RŠsŠnen. IT - herre eller slav? En anvŠndarstudie om IT hemma, Magisteruppsats i socialantropologi , (PDF, 89kB).Masters thesis TRITA-NA-D9902, Stockholms Universitet, September 1998.

CID-42

Fredrik Winberg. Usor: A Web Based Collection of User Oriented Methods , (PDF, 2MB). In R. Chatfield, S. Kuhn, M. Muller (editor), Proceedings of Participatory Design Conference, PDC 98 , CPSR, Seattle, WA USA, November 1998.

CID-41

Martin Jonsson Återkoppling med gester och ansiktsuttryck i virtuella mötesmiljöer , (PDF, 1,9MB). Masters thesis TRITA-NA-D9901, Royal Institute of Technology, February 1999.

CID-40

Jan Gulliksen, Ann Lantz and Inger Boivie. User Centered Design in Practice -- Problems and Possibilities, (PDF, 243kB). Technical report TRITA-NA-D9813, CID, January 1999.

CID-39

Anders Hedman. New Institutionalism on the Internet, (PDF, 125kB). Technical report TRITA-NA-D9812, CID, March 1999.

CID-38

Inger Boivie, Jan Gulliksen & Ann Lantz. Temadag på CID -- Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering, (PDF, 174kB). Technical report TRITA-NA-D9811, CID, December 1998.

CID-37

Åke Walldius. Visual diaries in networked communities n Design patterns and the concept of genre as tools for media analysis, (PDF, 437kB). Technical report TRITA-NA-D9810, CID, October 1998.

CID-36

Eva-Maria Jacobsson. Does the Fruit of Technology Benefit Women?, (PDF, 150kB). Technical report TRITA-NA-D9809, CID, November 1998.

CID-35

Olle Torgny. Future Home Environments and Media Forms, (PDF, 944 kB). Technical report TRITA-NA-D9808, CID, November 1998.

CID-34

Karl Hjalmarsson. Dokumentdatabaser som stöd för lärare - en prototyp till en rikstäckande, distribuerad dokumentbas för skolbruk, (PDF, 468kB). Masters thesis TRITA-NA-D9807, Royal Institute of Technology, September 1998.

CID-33

Björn Thuresson. Elements of Narration in a Digital Environment, (PDF, 93kB). Technical report TRITA-NA-D9806, CID, September 1998.

CID-32

Jan Gulliksen, Ann Lantz, Inger Boivie & Fredrik Winberg. Case studies of User Orientation in Working Life, (PDF, 49kB). Technical report TRITA-NA-D9805, CID, May 1998.

CID-31

Bo Schenkman, Tadahiko Fukuda and Bo Persson. Two kinds of glare, scales and eye movements. Technical report TRITA-NA-D9804, CID, March 1998.

CID-30

Nils-Erik Gustafsson, Kerstin Severinsson-Eklundh & Henrry Rodriguez. Domänhjälp, (HTML). Technical report TRITA-NA-D9803, CID, February 1998.

CID-29

Johanna Ullman, Michael Ortman, Sören Lenman & Olle Torgny. CID97 -- Riktlinjer för utformning av webbplatser, (PDF, 550kB). Technical report TRITA-NA-D9802, CID, November 1998.

CID-28

Jan Gulliksen & Ann Lantz. Temadag på CID om användarcentrering i praktiken, (PDF, 302kB). Technical report TRITA-NA-D9801, CID, January 1998.

CID-27

Ann Lantz. Användarcentrerad systemutveckling i nyskapa(n)de projekt vid CID - Rapport från ett projektseminarium den 10 december 1996, (PDF, 134kB). Technical report TRITA-NA-D9716, CID, December 1997.

CID-26

Olle Torgny. Framtida hemmiljöer och mediaformer, (PDF, 891kB). Technical report TRITA-NA-D9715, CID, December 1997.

CID-25

Åke Walldius. Visualisering av miljöekonomiska förlopp. En förstudie om verktyg för visualisering i TCO:s miljömärkning, (PDF, 4,2MB). Technical report TRITA-NA-D9714, CID, November 1997.

CID-24

Peter Petrov. En kritisk granskning av undersökningar om Internetanvändare, (PDF, 706kB). Technical report TRITA-NA-D9713, CID, November 1997.

CID-23

Stefan Eriksson. Personal TV Program Schedules: an Introduction to Usability and Experiments with Neural Networks as a Proposed Solution, (PDF, 195kB). Technical report TRITA-NA-D9712, NADA, November 1997.

CID-22

Bo Schenkman & Tadahiko Fukuda. Aesthetics, Web pages and eye movements, (Abstract / HTML). Technical report TRITA-NA-D9711, CID, November 1997.

CID-21

Bo Schenkman & Lars Kjelldahl. User preferences for the color temperature of a color screen. Technical report TRITA-NA-D9710, CID, November 1997.

CID-20

Yngve Sundblad & Olle Sundblad. Olga - a multimodal Interactive Information Assistant, (PDF, 117kB). In proceedings to CHI'98 (with video), April 1998.

CID-19

Ovidiu Sandor, Cristian Bogdan & John Bowers. Aether: An Awareness Engine for CSCW. In Proceedings of ECSCW'97, 1997.

CID-18

Rikard Linde, Ambjörn Naeve , Katarina Skantz , Bo Westerlund , Fredrik Winberg, Kristina Åsvärn & Kenneth Olausson. Kunskapens Trädgård, (PDF, 807kB). Technical report TRITA-NA-D9709, CID, August 1997.

CID-17

Ambjörn Naeve. The Knowledge Manifold, A Concepual Framwork for Computer Supported Education, (PDF, 2MB). Technical report TRITA-NA-D9708, CID, September 1997.

CID-16

Louise Wallenberg. Multimedia i filmundervisningen - en utvärderande rapport, (PDF, 258kB). Technical report TRITA-NA-D9707, CID, May 1997.

CID-15

Olle Torgny & Ann Lantz. /ver gränserna - en seminarieserie på CID, (PDF, 44kB). Technical report TRITA-NA-D9706, CID, May 1997.

CID-14

John Juliusson. SGML-märkning av medeltida jordeboksmaterial, (PDF, 379kB). MasterYens thesis TRITA-NA-D9705, Nada, May 1997.

CID-13

Björn Thuresson. MultiMedia & Filmundervisning - Rapport om ett forskningsprojekt, (PDF, 1.1MB). Technical report TRITA-NA-D9704, CID, May 1997.

CID-12

Olle Torgny. Metaphor - a Working Concept, (PDF, 52kB). In Proceedings of EAD conference Contextual Design - Design in Contexts, Stockholm, April 1997.

CID-11

Fredrik Winberg. Användar - eller systemstyrning? En studie av menyer i ett interaktivt tv-system, (PDF, 799kB). MasterYens thesis TRITA-NA-D9703, Royal Institute of Technology, March 1997.

CID-10

Bo Schenkman, Sture Eriksson & Bo Persson. Psykologi och bildskärmsteknologi (Abstract, HTML). Technical report TRITA-NA-D9701, CID, January 1997.

CID-9 

John Bowers. Collaborative Virtual Environments: Grounding Development and Evaluation in Social Scientific Analysis, (PDF, 209kB). Technical report TRITA-NA-D9702, CID, February 1997.

CID-8 

Kai-Mikael Jää-Aro &Lars Kjelldahl. Effects of Image Resolution on Depth Perception in Stereo and Non-stereo Images, In Stereoscopic Displays and Applications VIII, volume 3012, SPIE, February 1997.

CID-7 

Bo Schenkman. Rapport frAn Arsmötet 1996 för Human Factors and Ergonomics Society, (PDF, 168kB). Arbete, människa, miljö, no. 4, August 1996.

CID-6 

Sören Lenman, Henry See , Michael Century & Bruce Pennycook. Merz - Creating personal and Shared Spaces on the World Wide Web, (PDF, 361kB). In H.Maurer (editor), Proceedings of WebNet 96 - World Conference of the Web Society, pages 292-297, AACE, San Francisco, October 1996.

CID-5 

Michael Ortman. Att få faktainformation läst på World Wide Web med hjälp av god typografi - en studie av två sätt att presentera ett material, (PDF, 649kB). B.A. thesis TRITA-NA-D9603, Mälardalens Högskola, November 1996.

CID-4 

Tomas Soltesz. Informella möten i mediarum, (PDF, 269kB). B.A. thesis TRITA-NA-D9602, Stockholms Univeritet, June 1996.

CID-3 

Kristina Höök. Evaluating the Utility and Usability of an Adaptive Hypermedia System, (PDF, 115kB). Technical report TRITA-NA-D9601, CID, June 1996.

CID-2 

Britt (Jönsson) Klasson, Anna Schömer & Konrad Tollmar. The Freedom to Work from an Arbitrary Position. Interactive Poster. In Proceedings of CHI'96, April 1996.

CID-1 

Donald Broady & Hasse Haitto. Internet and the Humanities - the promises of Integrated Open Hypermedia, (PDF, 402kB) Only published on the Web, URL - http://www.child.org. In Proceedings of Contemporary computer and network technologies, Children's Computer Club, Moscow, January 1996.

 

 

Uppdaterad 2002-04-04


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss