CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Om CID

Om CID

CID etablerades 1995/96 och är ett samarbete mellan Vinnova, KTH och 29 industri och användarorganisationer. Finansiering, som kommer från Vinnova, KTH och intressenterna, är garanterad till och med juni 2005.

CID bygger på nästan 20 års forskningsverksamhet inom människa-datorinteraktion och användbarhet på NADA, KTH, främst inom CIDs moderlaboratorium, IPLab (Interaktions- och presentationslaboratoriet).

Här fokuseras forskningen på nya områden och tillämpningar inom informationsteknologi för alla användargrupper, som både är estetiskt tilltalande och lätta att använda. Användarorientering och användbarhet är den centrala aspekten i alla projekt och i den mångvetenskapliga forskningsmiljön samarbetar dataloger, pedagoger, beteendevetare, konstnärer och designers för att ta tillvara olika mediers kreativa möjligheter.

Det övergripande målet är att utveckla och vidmakthålla en kompetensprofil inom användarorienterad design och människa- datorinteraktion som en förutsättning för att utveckla nya produkter och tjänster samt god arbetsmiljö.

Syftet är att skapa en attraktiv forskningsmiljön på KTH med en aktiv företagsmedverkan för att stärka samarbetet mellan industri, användare och forskning.

Forskningsprogrammet har fått ett fortsatt fokus på interaktionsdesign, programhjälpmedel, användbarhet- och användarstudier inom områdena:

Användarorientering – involverar användare, med handikappade som en särskild utmaning, i alla utvecklingsfaser. Både generellt men också i specifika projekt där användaren får vara i fokus.

Connected Communities – design av virtuella mötesplatser för möten och interaktion.

Interaktionsformer – utveckla nya former av interaktion mellan människa och teknik.

Interaktiva lärmiljöer – utveckla metoder och verktyg för att skapa interaktiva former av explorativt lärande.

CIDs 27 intressenter under fjärde verksamhetsperioden 2003-2005:

Uppdaterad 2005-01-31


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss