CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  Välkommen till CID, vi gör IT lättare att använda

CID har upphört som egen organisation från sommaren 2005

Från sommaren 2005 har CID gått samman med IPLabs till MDI-gruppen inom CSC, skolan för Datavetenskap och kommunikation, vid KTH. MDI-gruppen är an av sju avdelningar inom skolan, med ansvar för forskning, forskarutbildning och grundutbildning i MDI, människa-datorinteraktion.

Verksamheten fortsätter med

• ett antal forskningsprojekt, som redan löper eller tillkommer, med enstaka intressenter som partners, finansierade av EU, VINNOVA, SSF m.fl. eller som industridoktorandprojekt

• seminarier, workshops och öppna hus som samlingspunkter för intresserade

CIDs moderinstitution, NADA, utgör kärna i CSC, Skolan för Datavetenskap och Kommunikation. En avdelning i denna skola kommer att ansvara för forskning, forskarutbildning och grundutbildning i MDI, människa-datorinteraktion.

Vi på CID är mycket stolta över vad vi åstadkommit:

• 8 medarbetare (minst 3 tillkommer under 2005) har avlagt doktorsexamen.

• Tillsammans med våra, under åren sammanlagt 44, intressenter (företag, myndigheter  och organisationer) och otaliga användare har vi gjort allt från att dokumentera arbetsprocesser i vattenkraftverk och på fabriksgolv och certifiera IT-stöd för dessa till att utveckla användarstöd för blinda, bygga museiutställningar och utveckla IT-stöd och verktyg för samverkan och lärande.

• Ett 30-tal projekt har avslutats, 14 pågick under våren 2005, minst 7 fortsätter 2005/2006.

• 5 större EU-projekt har koordinerats och avlutats. CID medverkar nu i 2 större och 2 mindre projekt samt 2 excellensnätverk med EU-finansiering. CID deltar i ett antal ansökningar till EUs utlysningar under 2005.

Det finns mycket kvar att göra för att utforska, utveckla och sprida användarorienterad IT-design. Äventyret fortsätter!

Yngve Sundblad, Professor, Föreståndare för CID, y@kth.se Till Användarorientering (bild från Användarkonferens i Umeå inom projektet ITQ). Till Connected Communities (avatar i 3D-värld) Till Interaktionsformer (bild av en hand/gestgränssnitts-demo). Till Interaktiva lärmiljöer (bild från Cybermath, interaktiv matte-lektion i 3D-värld) Till EU-projketen (bild på "tonetable" ett visuellt ljudbord för interaktion mellan människor).

Uppdaterad 2006-05-02


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss