CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Forskning/Introduktion > Forskningsområden

Forskningsområden

Nedan presenteras en översikt över CIDs olika forskningsområden Användarorienterad design, Connected communities, Interaktionsformer och Interaktiva lärmiljöer.
Du kan också läsa mer om våra projekt i projektkatalogen (pdf, 65kB)

I samtliga projekt arbetar vi användarorienterat och med estetiska frågor i design- och systemutvecklingsprocesser. En mer utförlig beskrivning av hur detta kommer in i våra projekt finns under Användarorienterad design.

Användarorienterad design

Inom forskningsområdet Användarorientering initierar och genomför vi projekt, seminarier och workshops kring metoder för användarorienterad design. Inom ramen för projektet UsersAward – Användarnas Certifiering, samordnar CID också forskningsinsatserna i nätverket UsersAward. www.usersaward.se tillsammans med LO, TCO, Uppsala Universitet, Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet.

Connected communities

Connected Communities är en fortsättning på forskningsområdet Digitala världar och där studerar vi hur digitala nätverk kan användas för att upprätthålla olika former av gemenskap mellan människor.

Situationerna kan avse såväl resultatinriktat samarbete i organisationer som upplevelse- och underhållningsinriktade aktiviteter i hemmiljö. Vi strävar efter att utveckla och utvärdera nya lösningar för informationsrepresentation, interaktion och kommunikation i dessa situationer. Målet är kunskap om hur man skapar digitala nätverk som är användbara och tillgängliga för alla, som är överblickbara och estetiskt tilltalande och som inbjuder till kommunikation och gemenskap.

Interaktionsformer

Interaktionsformer är en fortsättning på tidigare arbeten inom Digitala världar och Smarta ting. Här studerar vi hur man med hjälp av sensorer och videokamera kan använda talkommandon, ljudrepresentation, rörelser i rummet, gester, haptik (fysisk återkoppling), m m för att utveckla nya former av interaktion mellan människa och teknik.

Interaktiva lärmiljöer

Inom Interaktiva lärmiljöer och semantisk web arbetar vi med att utveckla metoder och verktyg för att skapa interaktiva former av explorativt individuellt lärande.
En viktig verksamhet är att utveckla principer för att strukturera innehåll. Detta för att uppnå flyttbarhet och anpassning till internationella standarder, som t ex XML, IMS.

Uppdaterad 2004-11-15


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss