Projektbeskrivning

Projektgrupp

Publikationer

Finansiering

Press

Länkar

 

 

 


Ana L. Valdés, "Ann Roséns Tyst ljudskulptur", Artes 1/2003


"Den tysta ljudskulptur som Ann Rosén vill utföra kan, i sann minimalistisk anda, bli ett rum för meditation och reflektion, en brytning i flödets kontinuerliga rörelser, en betoning, en accent som frigör handling från ordet och som ger vandrarna en chans att betrakta sig själva och sin omgivning".

 

Dan Hallemar, "Andliga rum", Arkitekten, sid 34, 05/2002

 
länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-08-27

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till första sidan länk till kalendarium länk till områden länk till processer länk till projektet