Projektbeskrivning

Projektgrupp

Publikationer

Finansiering

Press

Länkar

 

 

 


Förstudier och projektinitiering med stöd av:

Konstnärsnämnden. Sveriges bildkonstnärsfond

KK-stiftelsen

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen framtidens kultur

Vinnova

 
länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-08-27

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till första sidan länk till kalendarium länk till områden länk till processer länk till projektet