Projektbeskrivning

Projektgrupp

Publikationer

Finansiering

Press

Länkar

 

 

 


Tyst ljudskulptur är ett interdisciplinärt konstnärsdrivet forskningsprojekt initierat av Ann Rosén.

Projektet har sin hemvist på CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH och genomförs i samarbete med Inst. för telekomunikation och signalbehandlig vid BTH (Blekinge Tekniska Högskola) mfl.

 

 

 
länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-10-13

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till första sidan länk till kalendarium länk till områden länk till processer länk till projektet