CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Kalendarium > CID seminarium

IPLab & CID Seminarium

Ontologier i praktiken - erfarenheter från telekomindustrin
Talare: Lars Taxén, Linköpings Universitet

Datum: onsdagen den 8 juni 2005
Plats: KTH, Cid-torget, plan 6, Lindstedtsvägen 5 (http://cid.nada.kth.se/karta.html)
Tid: 15:00 - 16:30

På detta seminarium kommer jag att diskutera erfarenheter av att arbeta med ontologier på Ericsson. Runt mitten av 1990-talet övergick Ericsson från en s.k. vattenfallsbaserad till en inkrementell utvecklingsmetodik för att utveckla stora programvarusystem. I samband med detta togs en ontologi runt begreppet ”inkrement” fram. Under åren 1996-2003 utvecklades denna ontologi som en följd av olika verksamhetskrav. I min presentation kommer jag att belysa ett antal aspekter av ontologier som förändring, kontextberoende, informationsstöd för ontologier, övergångar mellan olika ontologier mm. Jag kommer också att argumentera för att ontologier bör ses i ett större sammanhang – arbetspraktiken – där ontologin samverkar med andra element till en helhet inom vilken en gemensam förståelse av ontologin växer fram.

Föreläsningsmaterial finns här.

Välkomna!

Nästa IPLab-seminarium

Uppdaterad 2005-06-09


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss