CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
 

CID > Nyheter

Öppet Hus 13 Februari 2002

En vintereftermiddag i mitten av Februari gick vårt öppna hus av stapeln, lika lika välbesökt som alltid.
Det bjöds på en spännande föreläsning av Steven Kyffin; The role of design in IT. Steven Kyffin är Creative Director pe Philips Corporate Design, och ny medlem i CIDs vetenskapliga råd. Han har tidigare ansvarat fvr industridesign- utbildningen på Royal College of Art i London.

Kl 16.00 var det dags för Öppet Hus på CID-Torget. Alla var välkomna att här få reda på mer om CIDs verksamhet och att pröva de spännande demonstrationer och prototyper som satts upp på vårt Torg.

Buffé dukades fram vid sextiden och alla som blivit hungriga av allt frågande och prövande lät sig väl smaka.

Ett axplock av projekt från våra forskningsområdenI

Haptik - ett 'Känselgränssnitt'
Ensam är inte alltid starkast! Nu kan man tillsammans med andra flytta runt föremål i en tredimensionell virtuell värld. Vikt, form och yta skiftar, föremålen kan vara mjuka som gummi eller hårda som glas. Du kan kdnna kraften som den andre utövar på föremålet. På så sdtt kan man kasta föremål till varandra, man kan lyfta dem gemensamt eller ha dragkamp. Det kdnns mer verkligt med haptik...

UsersAward
Vad är det som ger oss gråa hår, burkarna eller programmen i burkarna? UsersAward är ett ndtverk av yrkesverksamma anvdndare, forskare och IT-leverantvrer som genom en rad aktiviteter, Anvdndarkonferenser, Pilotprojekt, Anvdndarpaneler och utdelande av IT-pris, försöker utvidga TCOs världsstandard för datorskärmar till att gdlla Sprogramvaran på jobbetS, närmare bestämt de outgrundliga affärs- och planeringssystemen. Forskningsvinkeln är att det är svårare att kvalitetssdkra programmen dn burkarna de snurrar i. Men ockse viktigare!

Gvr ett besvk - Klara Kyrka som 3D-modell
Inför Stockholm 750 år har IT-center, Stockholms Stad initierat ett projekt där man vill leta grundskoleelever att med hjdlp av en VR-miljv, berdtta om valda kvarter i Stockholm som det såg ut er 1899. CID har hjälpt till genom att diskutera fregestdllningar runt virtuella miljver och introducera dem till praktiskt byggande. CID har ockse byggt en 3D-modell av Klara Kyrka att ha med i VR-världen.

Medborgarterminaler - kontaktyta för demokrati med mervärde
Terminalerna erbjuder offentlig information och service via Internet dven för dem som själv inte har tillgång till en Internetansluten dator. Prova en medborgarterminal och gvr ett anvdndartest.

 

 

Uppdaterad 2002-04-04


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss