CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Intressentdeltagande > Programråd

Programråd

Programrådet består av representanter från våra intressenter och ska ansvara för att samarbetet mellan CID och våra intressenter fungerar vad det gäller kunskapsöverföring och projektdeltagande.

För kommande tvåårsperiod, 2003-2005, ska programrådet initiera och integrera intressenternas önskemål i kommande forskningsprojekt samt fortsätta att delta i och utveckla projekt som har påbörjats.

Sammankallande för CIDs programråd är Sven Ringmar, Guide

På mejl-listan cid-intressenter@nada.kth.se finns de intressenter som deltager i våra forskningsområden eller som vill ta del av information angående dem. Kontakta Anette Arling, an1@nada.kth.se om du vill gå med i listan.

Tidigare Programrådsmöten

27 augusti 03 (Pdf. 54kB)

15 oktober 03 (Pdf. 48kB)

17 december 03 (Pdf. 34kB)

11 februari 04 (Pdf. 33kB)

31 mars 04 (Pdf. 36kB)

 

CIDs Intressent-projektblad 040331 (Pdf. 72kB)

UMM workshop 040303 (Pdf. 136kB)

 

Uppdaterad 2004-09-08


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss