CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Intressentdeltagande > Intressentskap i CID

Intressentskap i CID

CID, Centrum för användarorienterad IT-Design, är ett av 28 av VINNOVA och intressenter finansierade kompetenscentra vid svenska tekniska högskolor inom olika teknikområden.

CID är intriktat på användbarhet och att göra IT lättare att använda och har perioden 2000-2003 haft 19 intressenter, små och stora företag, myndigheter och användarorganisationer. Dessa 19 skrev avtal med VINNOVA (dåvarande NUTEK) i början av den aktuella perioden, 2000-2003, och genererar motfinansiering från VINNOVA.

Nu går vi in i nästa avtalsperiod. Den börjar juli 2003 och varar fram till juni 2005. Följ med oss då, bli en av våra intressenter och var med och aktivt bidra till forskning och utveckling inom IT.

Som en av våra intressenter arbetar du tillsammans med oss i projekten. Er insats sker i form av en aktiv arbetsinsats räknat i arbets-månader per år, kontantinsats och/eller utrustning eller kanske i form en ”industrilicentiand”. Insatserna gäller avtalsperioden juli 2003-juni 2005 och intressenternas gemensamma insats motfinansieras av VINNOVA, som bidrag till CIDs finansiering.

För mer information kontakta intressenternas programråd genom dess ordförande: Sven Ringmar, Guide,

CIDs styrelseordförande:
Tomas Berns, ergolab, tomas.berns@ergolab.se

För diskussioner om intressentskap kontakta CIDs föreståndare:

Yngve Sundblad

Föreståndare för CID, NADA, KTH
Professor i datalogi, särskilt människa-datorinteraktion
Datorpost: yngve@nada.kth.se
Tel: 08-790 71 47

letter of intent.doc

Uppdaterad 2004-07-01


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss