CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Forskning/Introduktion >Doktorandprojekt

Doktorandprojekt

Design for desktop and video collaboration (Datalogi: Konrad Tollmar, Jan96-Jun01(Dokt))

The documentary meets digital media - new challenges for audience participation (Filmvetenskap, SU: Åke Walldius, Jan97-Dec01(D))

Awareness in informal communities (MDI: Cristian Bogdan, Jul97-Jun01(D))

Accomodating visitors in digital communities(MDI: Anders Hedman, Jul97-Feb01(Lic)-Jun-02(D))

The effect of Internet on the development of media - an evolution or revolution (Media och kommunikation, GU: Eva-Maria Jacobsson, Jul97-Sep02(D))

Internet users in a socio-cultural perspective (Media och kommunikation, UmU:
Peter Petrov, Jul97-Jun01(D))

Narrative in digital media (Filmvetenskap, SU: Björn Thuresson, Jul97-Jun02(D))

Subjectivity in shared virtual information environments
(MDI: Kai-Mikael Jää-Aro, Tekn.Lic, Jan98-Jun01(D))

Auditory direct manipulation for blind computer users (MDI: Fredrik Winberg, Jul98- -Jun01(Lic)-Jun03(D))

Shared storytelling in children’s development
(Datorpedagogik. Maryland: Angela Boltman, Sep98-Aug01(PhD))

Sonification (Music, London Univ: Sep98-Jun03, Sten-Olof Hellström,(PhD))

Aesthetics for new forms of interaction (MDI: Sara Ilstedt, Mar99-Jun03(D))

Ethnographic studies of mixed reality event production
(MDI: Marie-Louise Rinman, Jan00-Jun01(Lic))

Lärkomponenter (MDI: Fredrik Paulsson, Dec00-)

Lärmiljöer (Datalogi, NADA: Matthias Palmér, Jan01-)

Användarorientering och teknologi i utställningsproduktion (MDI:Gustav Taxén, Jan 01-)

Digital learning resources in mathematics (Mathematics Education: Mikael
Nilsson, Aug 01-)

 

Uppdaterad 2004-09-10


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss