CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  CID > Exjobb > Pågående

Pågående

Följande examensarbeten pågår för närvarande hos oss.

Projector-Camera System for Flexible Interactive Projections
Anders Ammer, md99-aam@nada.kth.se.
Handledare: Lars Bretzner, bretzner@nada.kth.se och
Björn Thuresson, thure@nada.kth.se

Användarorienterade metoder för datainsamling
Elin Francke
Handledare: Minna Räsänen mira@nada.kth.se

TV-spel i vården
Henrik Höglund md99-heh@nada.kth.se
Handledare: Gustav Taxén gustavt@nada.kth.se och
Yngve Sundblad yngve@nada.kth.se

Framgångsfaktorer vid produktutveckling
Maria Axelson maraxel@hotmail.se
Handledare: Ann Lantz, alz@nada.kth.se

IT-Design och genre
Silvia Mann d98-sma@nada.kth.se
Johanna Selin johannas@kth.se
Handledare: Ann Lantz, alz@nada.kth.se

Omdesign av RemoteHome projektet
Loove Broms
Handledare: Bosse Westerlund bosse@nada.kth.se

Narrativa element i interaktivt berättande
Jon S Grönlund d96-jog@d.kth.se
Handledare: Björn Thuresson thure@nada.kth.se

Dynamiska interaktiva berättelser i dataspel
Per Wilhelmsson, d98-pwi@nada.kth.se
Handledare: Björn Thuresson thure@nada.kth.se

Gester och kroppssignalers betydelse för kommunikation i virtuella miljöer
Helena Strandberg, f94-hst@nada.kth.se.
Handledare: Olov Ståhl, SICS, olovs@sics.se.

Virtuell anläggning i 3D
Ylva Anderson ylva.andersson.ex-jobb@vattenfall.com
Handledare: Sören Lenman lenman@nada.kth.se

Utvärdering av värdet med ögonstyrning i datorspel, Tobii Technology AB
Erika Jönsson d96-ejo@nada.kth.se
Handledare: Gustav Taxén gustavt@nada.kth.se

Kollisionsdetektion och respons i virtuell 3D, CID
Niklas Lundberg d95-nln@nada.kth.se
Handledare: Gustav Taxén gustavt@nada.kth.se

Sfär, CID
Eugenia Dahlberg su00-eud@nada.kth.se
Handledare: Kai-Mikael Jää-Aro kai@nada.kth.se

Kvatitetsbehov vid video- och talöverföring för servicepersonal i fält
Anna Hammarberg hammarberga@yahoo.com
Handledare: Ann Lantz, alz@nada.kth.se

Ett genusperspektiv på medieevolutionen
Tove ?ström, bit9920@ovik.umu.se Umeå Universitet
Handledare: Eva-Maria Jacobsson emjn@nada.kth.se


Uppdaterad 2005-02-07


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss