CIDs svenska startsida Bildkarta med länkarCIDs svenska startsidaTo CID´s English Web SiteWebbplatskartaSök
ForskningSeminarierExjobbPublikationerMedarbetareIntressenter
 
  Välkommen till CID, vi gör IT lättare att använda

Öppet Hus på CID 9 Oktober

Yngve Sundblad inledde tillsamans med Bosse Westerlund vårt Öppna hus med ett seminarium om Design och certifiering av IT-stöd för breda grupper av användare, i och mellan familjer, i skolor och på arbetsplatser.

Efter seminariet kl 15.00 visades vår forskning upp för intresserade, i CIDs lokaler på Lindstedsvägen, huvudbyggnaden på KTH. Här följer ett axplock av de aktiviteter våra besökare fick prova:

VideoSpace
Med hjälp av video- och ljudförbindelser vill vi skapa kontakt mellan åtskilda platser så att de upplevs som naturliga förlängningar av det egna rummet. Den höga kvaliteten ökar känslan av närvaro, i gester, ansiktsuttryck och röstläge. En viktig aspekt med den unika tekniska uppställningen är att man genom ett spegelarrangemang ser rakt in i kameran och alltså har direkt ögonkontakt med den man pratar med - precis som i en vanlig konversation. Det användarorienterade arbetet tillsammans med polisen i den inledande fasen av "Projekt K" är ett exempel, där man studerar kommunikation via ett s k Media Space (ständigt öppna video- och audio- förbindelser) mellan "callcenters" på tre olika skärgårdsöar. Mer om projektet.

Gestbaserad interaktion
Här prövas handen som fjärrkontroll. Hur det skulle kunna kännas den dag vi kan slänga fjärrkontrollen och använda vår egen hand för att fjärrstyra TV, belysning och annan elektronisk utrustning i vårt hem.

Robot Cero
Något som lockade de allra flesta var att köra robot Cero på en slalombana. Bästa tiden var på 97 sekunder. Men en hel del chokladguldpengar delades ut för en bra insats på slalombanan.

Shape - Ett av EU-projekten visade upp en tillfällig utställning från Nottingham Castle där besökare, genom användandet av olika teknologier, återskapade olika berättelser som är associerade med slottets historia. CID utvecklade en av dessa teknologier: en virtuell "sandlåda" där man, genom att "gräva" på olika sätt, kan hitta bilder av föremål som knyter an till dessa berättelser.
CID har också, inom ramen för SHAPE, producerat "Uppfinningarnas brunn - en mixed realityinstallation", som visas på Tekniska Museet i Stockholm mellan maj och december 2002.

Våra besökare fick också tillfälle att prova ett ljudgränssnitt i forskning kring gränssnitt för synskadade. Målet med detta projekt är att utforska nya interaktionsformer med hjälp av ljud för blinda datoranvändare, framförallt i samarbetssituationer.

De omkring hundra personerna som besökte oss fick möta våra forskare, diskutera och prova på vår forskning och bland mycket annat se dessa exempel från vår forskning. För de törstiga och hungriga besökarna fanns dricka och wraps att stilla hungern med.

Vi gratulerar de tre som vann den fina KTH-muggen:

Henrik Adolfsson, Contactor Data AB
Lennart Åkerhielm, ETC
Urban Rosenqvist, Uppsala Universitet

Tack alla besökare för en trevlig eftermiddag.

Uppdaterad 2004-11-17


CID 1996-2002 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss