CIDs startsida CIDs startsida Sök Webbkarta English version of this page

CID > Interaktionsformer    

Interaktionsformer är ett område där vi utarbetar och studerar nya former för interaktion med datorer. Det gäller både datorer som vi känner dem idag och nya möjligheter som erbjuds då datorfraft flyttar ut till den fysiska världen. Att samverka med ting är något mycket naturligt för alla. Och det finns en lång erfarenhet av design och reflektion av hur människor använder ting av alla de slag.
Vi har ett spektrum av projekt som sträcker sig från grundforskning till återanvändning av befintlig teknik i nya sammanhang.

Områdesansvarig: Bosse Westerlund, bosse@nada.kth.se

 

Projekt:

DAPHNE
Gestgränssnitt
Haptiska gränssnitt
Ljudgränssnitt för blinda datoranvändare
Tyst ljudskulptur
InterLiving – EU projekt
Dysfunctional Things
Andra aktiviteter
Avslutade projekt
 

DAPHNE - DIGITAL AND PHYSICAL INTERACTIVE ENVIRONMENTS

The current convergence of interactive digital systems, networks and mobile devices is transforming the ways that we carry out our everyday life, e.g. how we entertain ourselves, work, shop and converse. In contrast to the existing visions of ubiquitous computing, our vision is to recognise from the outset the variable levels of digital richness available in the world and to construct both design techniques and supporting infrastructures that recognise this variability as a fundamental feature.
The underpinning model we have is of an electronic landscape constructed of inter-connected digital locales often separated by digitally sparse regions.
Deltagare SICS, Lennart Fahlén et al.
Från CID: Yngve Sundblad (co-ordinator), Bo Westerlund, Björn Thuresson, Sinna Lindquist, Anders Hedman, Sören Lenman, Åke Walldius, Olle Sundblad.
Finansiering: Swedish Foundation for Strategic Research (SSF).
Tidsperiod: Jul 2002-Jun 2005.

Gestgränssnitt

I samarbete med CVAP på NADA utvecklar och studerar vi igenkänning av gester för att styra datorer och hemelektronik i realtid med hjälp av datorseende.

De första demonstratorerna gäller kontroll av hemelektronik

CVAPs webbplats om Gestbaserad interaktion
Projekt beskrivning, PDF, 76kB
Deltagande intressenter: HI: Telia, Lars Lindblad.
Från CID: Lars Bretzner, Per Bäckström, Sören Lenman, Björn Eiderbäck.
Från CVAP: Tony Lindeberg.
Tidsperiod: Jan 2000–Dec 2002.
Projektkoordinator: Sören Lenman, lenman@nada.kth.se
Rapporter: CID-209, CID-172, CID-148,

Haptiska gränssnitt (med kraftåterkoppling)

Ensam är inte alltid starkast… Nu kan man tillsammans med andra flytta runt
föremål i en tredimensionell virtuell värld. Föremålen kan ha olika vikt,
form, ytstruktur och så kan de vara mjuka som gummi eller hårda som glas.
Om ni lyfter samma objekt kan ni känna kraften som den andre utövar på
föremålet. Därmed kan man kasta föremål till varandra, man kan lyfta dem
gemensamt eller man kan ha dragkamp. Föremålen känns lite mer verkliga med haptik ...

Några applikationer för samarbete har utvecklats och studerats i samarbete med IPLab,NADA.
Ett EU projekt inom FET Presence initiativet, tillsammans med Medialab Europe i Dublin, är under arbete.

Deltagande intressenter: Saab, Cecilia Lundin.
Observerande intressenter: Telia; Vattenfall.
Från CID: Yngve Sundblad, Björn Eiderbäck.
Från IPLab: Eva-Lotta Sallnäs.
Övriga deltagare: ReachIn Technologies.
Interimsk deltagare: Sile O'Modhrain och Ian Oakley, Medialab Europe, Dublin.
Tidsperiod: Jan 2001–Jun 2003.
Projektkoordinator: Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se

Ljudgränssnitt för blinda datoranvändare

Möjligheterna att använda ljud för att ge blinda datoranvändare kontroll över datorn studeras och utvecklas. Erfarenheter från demonstratorer kring spelet "Tornen i Hanoi" är nu generaliserade och utvecklas vidare.
Projektbeskrivning i PDF, (324 kB)

Deltagande intressenter: HI, Stig Becker.
Från CID: Fredrik Winberg, Sten-Olof Hellström.
Tidsperiod: Jan 2002–Jun 2003.
Projektkoordinator: Fredrik Winberg, fredrikw@nada.kth.se
Rapport: CID-145, CID-136, CID-132, CID-130, CID-112, CID-74.

Tyst ljudskulptur

Med projektet Tyst ljudskulptur vill vi uppnå tysta zoner i vår bullriga miljö. Syftet är konstnärligt, att "visualisera" vår bullriga miljö till en stor publik och öppna för en debatt om detta, men även att bidra till en utveckling av en bättre ljudmiljö. Ett villkor för utvecklingen av den tysta skulpturen är bred forskning och utveckling om bl.a. nya metoder och tekniska lösningar med aktiv ljud kontroll. Mer om projektet på Tyst ljudskulpturs webbplats: http://cid.nada.kth.se/tystljud
Från CID:
Ann Lantz, Ann Rosén, Yngve Sundblad, Sten-Olof Hellström.
Andra deltagare: Professor Ingvar Claesson, tekn dr Sven Johansson; Dept. for Telecommunication and Signal Processing at Blekinge Institute of Technology
Huvudfinansiering: Förstudie av Framtidens Kultur.
Tidsperiod: Sep 2001–Jun 2003.
Projektkoordinator: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se
Rapport: CID-219

InterLiving – EU projekt

Vi studerar kommunikation mellan generationer i familjer i Sverige och Frankrike. IT stöd i form av delade kommunikationsytor kommer att utvecklas och studeras tillsammans med familjerna. Projektet koordineras av CID och är en del av EUs forskning inom området "den försvinnande datorn", the Disappearing computer initiative inom FET (Future Emerging Technologies).
Mer information finns på interLivings webbplats: http://interliving.kth.se
Forskningspartner: University Paris Sud, INRIA i Paris och (indirekt) University of Maryland.
Deltagande intressent: Interactive Institute.
Från CID: Yngve Sundblad (koordinator), Ben Bederson, Hilary Brown, Allison Druin, Björn Eiderbäck, Sinna Lindquist, Catherine Plaisant, Bo Westerlund, Helena Tobiasson.
Huvudfinansiering: EU IST-FET-DC-initiative.
Tids period: Jan 2001–Dec 2003.
Projektkoordinator: Yngve Sundblad, yngve@nada.kth.se
Rapporter: CID-220, CID-218, CID-217, CID-174, CID-144, CID-140

DYSFUNCTIONAL THINGS

A project on Home, Health and Product Design
The focus of this work is on unhealth issues and the design of IT products in the home. What is the relation between design and health? What are the aesthetical issues in design for Home health care? What is “healthy” and “unhealthy” in the home?
It is particularly important today to understand those issues when stress and sick leaves are increasing and we are facing large demographic problems.
The methods are multiples ranging from surveys, interviews and user studies to
design concepts, developing products and finally to evaluate them. The work attempts to look at and create a basis for understanding design as both a process and an aesthetic practice within the HCI context.
Project coordinator: Sara Ilstedt Hjelm. sarai@nada.kth.se
Time period: Jan 2000–Dec 2003.
Reports: CID-188, CID-175.

 

Facialities
Projektbeskrivning i PDF, 128 kB

Andra aktiviteter

QuickTime VR — teknik och tillämpningar  

Avslutade projekt

CID'97

Virtuella mötesplatser

 

Uppdaterad 2003-05-08


CID 1996-2003 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakta oss

 I samarbete med CVAP studerar vi gestbaserad interaktion.