sidhuvud med image mapInteraktionsformerCIDs svenska startsidasökCIDs svenska startsidawebbplatskarta
 
CID >
Interaktionsformer

Virtuella mötesplatser

Projektledare

Delprojektet 1 Ulf Winroth (Telia Research). Delprojekt 2, John Bowers (CID)

Projekttid

1 juli—31 december 1997

Projektet är avslutat

Syfte och omfattning

Delprojektets syfte är att hitta nya lösningar för spatialt baserade gränssnitt för olika typer av distribuerade mötes- och samarbetssituationer samt att utvärdera deras effektivitet.

Angreppssätt

Arbetet bestod av två delprojekt:

Delprojekt 1, "Virtuella Platser för Formella Möten" syftar till att ta fram en VR-baserad tillämpning för formella möten med ett mindre antal (3-7) deltagare. Delprojektet inriktas i inledningsskedet på att undersöka mervärden av att använda VR-baserade lösningar, jämfört med telekonferens.

Delprojekt 2, "Video Space Meets Virtual Space", syftar till att studera nya lösningar för avancerade, spatialt baserade gränssnitt där deltagare representeras med hjälp av integrerad video i en renderad, virtuell miljö. I första skedet inriktas projektet på att utveckla en prototyp (Contact Space/Contact Net) för att underlätta kontaktskapande mellan deltagare i virtuella miljöer. Prototypen baseras på en implementation av AETHER, en ny, generisk modell, utvecklad vid CID, för att stödja mevetenhet om andra användare i kollaborativa, virtuella miljöer.

Förväntade resultat

En rapport från Delprojekt 1 kommer att publiceras under januari 1997. Den kommer, enligt den aktuella planen, att utgöra grund för prototyputveckling under våren 1998. Detta kan dock komma att ändras.
I delprojekt 2 kommer den ovan nämnda prototypen för Contact Space/Contact Net att publiceras under början av 1998. Projektets fortsatta inriktning ska diskuteras i samband med denna publicering.

Publikationer

CID-9: John Bowers. Collaborative Virtual Environments: Grounding Development and Evaluation in Social Scientific Analysis, (PDF, 209kB). Technical report TRITA-NA-D9702, CID, February 1997.

 

Uppdaterad 2000-11-21


CID 1996-2000 | Om denna webbplats | cid-webmaster@nada.kth.se | Kontakt