sidhuvud med image mapAnvändarorienteringCIDs svenska startsidasökCIDs svenska startsidawebbplatskarta
 
CID > Användarorientering

 

Användarorienterad design

Inom forskningsområdet Användarorienterad design arbetar vi med kompetensförstärkande aktiviteter som nationella temadagar och internationella workshops. Vi driver frågor kring användarorienterad design i ett antal projekt, bl.a. UsersAward - Användarnas Certifiering, där vi tillsammans med LO, TCO, Uppsala Universitet, Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet, ingår i nätverket UsersAward. www.usersaward.se

Aktuella projekt är listade här nedan:

Forskargruppen

Programområdets seniora forskare:

Doktorander:

Projekt

UsersAward - Användarnas Certifiering (2003-)

Formella möten på distans

Beställarkompetens

Arbetsliv För Alla - ALFA/EQUAL

Samarbetsprojekt

Design för alla brukare, med Hjälpmedelsinstitutet

Bättre tillsammans, med Hjälpmedelsinstitutet

Avslutade projekt

ITQ -Kvalitetssäkring av verksamhetsnära IT-stöd (1998-2002)

Uppdaterad Åke Walldius 2004-12-21

 

På gång just nu:

UITQ 2005

International Research Workshop on
User-driven IT Design and Quality Assurance