Konst

Aktiv ljudreglering

Användarorienterad
IT-design

Ljuddesign, ljudsyntes och interaktion

Arkitektur

 

 

Den konstnärliga visionen är att skapa en ”tyst ljudskulptur” i en offentlig och bullrig miljö och samtidigt skapa förutsättningar för ett möte mellan konst och vetenskap.

Gestaltningsidén fungerar både som kravspecifikation för teknikutveckling och som verktyg för samarbetet i mötet mellan konst och vetenskap.

Genomförandet av projektet kräver samarbete med flera kompetens- och intresseområden: aktiv ljudreglering, användarorienterad design, ljuddesign, arkitektur och konst.

Den konstnärliga gestaltningsidén är kärnan i projektet, det är kring den projektgruppen samlas. Den konstnärliga problemformuleringen skapar förutsättningar för personer från skilda kompetens och forskningsområden att hitta sina egna frågeställningar ur sitt eget perspektiv.

 

 
länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-08-27

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till första sidan länk till kalendarium länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till kalendarium länk till projektet länk till områden