Summary in English

 

 


Konstnärsdriven forskning — Tyst ljudskulptur
Tyst ljudskulptur är ett konstnärsdrivet forskningsprojekt initierat av Ann Rosén.

Hur kan man uttrycka och uppleva subtila känslor i en bullrig offentligmiljö? Är det möjligt att skapa en tyst zon? Är det möjligt att skapa förutsättningar för att ett möte mellan konst och vetenskap ska äga rum?

Projektet är ett samarbete mellan konstnärer, forskare och arkitekter där själva processen är en del av forskningen och det konstnärliga innehållet.

Praktisk förstudie Läs mera>>

 

 

länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2004-03-30

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan