...
seminarium & dropp in 20-21 maj 2003
...
praktisk förstudie 2003
...
seminarium 12 mars 2003 Konst och Vetenskap – två sidor av samma mynt? Ann Rosén och Ann Lantz
...
abisko seminarium
...
workshop Tyst ljudskulptur september 2002
...
projektgruppen bildas
augusti 2001
...
visionen etablerar sig
...
förstudie Tyst ljudskulptur jan-nov 2001
...
projektidén initieras 2000
...
idé
...
en tanke

 

 


Tyst ljudskulptur 20-21 maj 2003
Presentation av praktisk förstudie i laboratoriemiljö

Ann Rosén konstnär och projektledare, Sven Johansson teknisk dr, Sten-Olof Hellström tonsättare och forskare, Peter Santesson arkitekt

Plats: CID-torget, KTHs huvudbyggnad, Lindstedsvägen 5, plan 6 (till höger i valvet mot stora gården)

20 maj - Seminarium - kl.14-17:

Professor Yngve Sundblad inleder och hälsar välkommen. Presentationer: Ann Rosén - introduktion av projektet och förstudien, Sven Johansson - aktiv ljudreglering, Sten-Olof Hellström - ljudsyntes och interaktion, Peter Santesson - det offentliga rummet. Demonstration: Vad tekniken klarar idag och vad vi vill kunna göra i morgon. Diskussion och frågor kring erfarenheter från förstudien och mötet mellan konst, vetenskap och teknisk utveckling.

21 maj - Dropp in - kl.15-18:

Kom hit och tala med projektdeltagarna och se/lyssna på resultatet av vår förstudie. Kl.15 och 17 görs en kort presentation av projektet.

Välkommen!
Ann Rosén

Praktisk förstudie>>

Med stöd av: Konstnärsnämnden. Sveriges bildkonstnärsfond, KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen framtidens kultur och Vinnova.

länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-08-26

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till kalendarium