...
seminarium & dropp in 20-21 maj 2003
...
praktisk förstudie 2003
...
seminarium 12 mars 2003 Konst och Vetenskap – två sidor av samma mynt? Ann Rosén och Ann Lantz
...
abisko seminarium
...
workshop Tyst ljudskulptur september 2002
...
projektgruppen bildas
augusti 2001
...
visionen etablerar sig
...
förstudie Tyst ljudskulptur jan-nov 2001
...
projektidén initieras 2000
...
idé
...
en tanke

 

 


Tyst ljudskulptur — Praktisk förstudie under en arbetsmånad 2003

Ann Rosén konstnär och projektledare, Sven Johansson tekn dr, Sten-Olof Hellström tonsättare och forskare och Peter Santesson arkitekt

Syftet med förstudien var att se hur långt kan vi komma med befintlig teknik, utveckla språket, tekniken och konsten utifrån gemensamma referenser och erfarenheter. Vi avgränsade uppgiften till att försöka definiera en tyst zon och undersöka gestaltningsmöjligheter utifrån befintlig teknik.Under förstudien gjordes en prototyp av en tyst ljudskulptur i laboratoriemiljö. I laboratoriet spelades en lågfrekvent ton upp. Under ett antal upphängda högtalare och mikrofoner skapades en relativ tystnad med hjälp av aktiv bullerdämpningsteknik. Tekniken bygger på ett befintligt system för flygplan i vilket ljud dämpas med ljud. Den relativa tystnaden utvärderades kontinuerligt ur ett konstnärligt och rumsligt perspektiv och justerades för att bli så markant och tydlig som möjligt.Bilden till vänster visar ett uppmätt ljudfält i rummet, bilden till höger visar rummet med en
"tyst zon" .

Nästa steg var att anpassa prototypen till en ljudmiljö i ett tunnelbanesystem. Eftersom aktiv bullerdämpningssystem bara fungerar på ett lågfrekvent och kontinuerligt buller valdes en gångtunnel i anslutning till rulltrappor som har denna ljudprofil. I laboratoriet fortsatte arbetet med att försöka släcka ut detta nya bearbetade ljud från rulltrapporna.Valet av gångtunnel istället för som tidigare en tunnelbaneperrong fick nya rumsliga och konstnärliga konsekvenser. Som första idé var "tyst ljudskulptur" en cylindrisk volym av tystnad stor nog att rymma en människa som placerats någonstans på en tunnelbaneperrong. Av konstnärliga skäl ändrades visionen av den tysta volymen till ett tvärgående segment för att bättre passa in i en gångtunnel.Förstudien har inneburit att projektgruppen har testat befintlig teknik mot de konstnärliga intentionerna. Såväl tekniken som det konstnärliga uttrycket har anpassats och utvecklats i nära samarbete mellan de olika disciplinerna.

Vi har funnit att tekniken som har tillhandahållits av ITS/BTH kan modifieras och utvecklas så att den kan användas för ”tyst ljudskulptur”. Med hjälp av olika optimeringsmetoder för utplacerandet av högtalare och mikrofoner tillsammans med anpassning och utveckling av ITS/BTHs teknik tror vi det är möjligt att gestalta upplevelse av tystnad i en gångtunnel eller korridor som har en huvudbullerkälla. En förstudie är gjord i gångtunnel vid Tunnelbanestation Fridhemsplan.

Förstudien har visat att visionen och arbetsmetoden där den konstnärliga idén är kärnan som projektgruppen samlas kring fungerar. Denna modell av konstnärsdriven, tvärvetenskaplig och praktikbaserad forskning har goda möjligheter att medverka till metodutveckling, bidra till den pågående debatten om konst och forskning och möjligöra en fördjupad dialog mellan konst och vetenskap.

Våra erfarenheter och resultat från förstudien presenterades och demonstrerades på CID vid ett seminarium & dropp in 20-21 maj 2003.

 

 

länk till projetet länk till områden länk till processer A-länk V-länk F-länk R-länk tillbaka till första sidan

   


CID – Centrum för användarorienterad It-design, NADA, KTH | Lindstedtsvägen 5, pl 6, 100 44 Stockholm
Kontakt: Ann Rosén, annrosen@nada.kth.se

Uppdaterad 2003-08-26

länk till kalendarium länk till projektet länk till områden länk till processer länk till första sidan länk till första sidan länk till första sidan länk till projektet länk till projektet länk till processer länk till kalendarium